Det finns ingen opinion!

Det existerar inga sanna attityder! Nu satte du kanske kaffet i vrångstrupen. Men detta är ett av fundamenten inom opinionsforskningen. Texten nedan är saxad från en av mina föreläsningar.

Den moderna klassikern ”The Nature and Origins of Mass Opinion” av John Zaller (1992) är obligatorisk kurslitteratur på statsvetenskapliga utbildningar i Göteborg. Boken borde vara elementär läsning för alla som intresserar sig för att följa förändringar av den allmänna opinionen. Zallers berömda konstaterande ”There are no true attitudes” är en insikt som i större utsträcking borde få genomsyra kommentarer från alla som ibland kallar sig för opinionsanalytiker.

Zallers RAS-modell (Receive Accept Sample) är lätt att lära sig och lätt att komma ihåg för senare bruk. Sättet att tänka har mängder med implikationer för hur vi mäter, analyserar, tolkar och spekulerar kring attityder och opinionsförändringar.

På basis av decennier av socialpsykologisk forskning konstaterar Zaller att människor är olika uppmärksamma för elitbudskap (elite messages) och att människor värderar politisk information i samma utsträckning som de har kunskaper om politik (awareness). Människor har mycket sällan färdiga attityder utan konstruerar sina preferenser ”i flykten” (on the fly). När vi skapar oss en åsikt har vi mest nytta av idéer som vi konfronterat nyligen, funderat en del på och som är lätta att återkalla från minnet.

Zaller menar att dina åsikter just nu reflekterar summan av de överväganden som du har mottagit (hört eller läst), accepterat (mer sannolikt om övervägandena är i linje med dina förhand etablerade trosföreställningar) och som du för närvarande kan återkalla (beroende vilkeninformation som är fräsch i huvudet). = Receive, Accept, Sample.

För det sista steget (återkallandet) använder Zaller den berömda spann-analogin. Tänk dig att överväganden(+/-) om olika saker (t ex flyktingmottagning, kärnkraft eller ) slängs ned i en hink. När du uttrycker en opinion (i t ex en opinionsundersökning eller en webbkommentar), sträcker du dig ned i hinken för att ta ett prov (återkalla) övervägandená; de överväganden som flyter längst upp har större sannolikhet att bli upplockade. Sen tar du ett genomsnitt av dessa överväganden och det får bli din åsikt/attityd för närvarande.

 
Det låter kanske lite skruvat men dessa processer är viktiga att ta hänsyn till som opinionsforskare. När vi försöker mäta människors åsikter är det viktigt att vara medveten om att den rapporterade preferensen till stor del beror omständigheter och kontext. Den allmänna opinionen finns inte. Den skapas i samma ögonblick vi mäter den. Vi får tag i den preferens som för närvarande är mest sannolik att individen rapporterar. Tidpunkten för undersökningen, urvalsförfarandet, datainsamlingsmetoderna, ordning och utformning av frågeinstrumenten. Allt kan ha betydelse för den opinion som skapas. Socialkonstruktivister och surveyforskare kan i det här avseendet ta varandra i hand.  

RAS-modellen har en direkt implikation när det gäller hur vi ska förstå opinionsförändringar. Opinionsförändringar är långsiktiga gradvisa  förändringar i sannolikheten att människor svarar på ett givet stimuli på ett visst sätt. Det är förändringar i  mixen av idéer som människor är exponerade för som leder till opinionsförändringar. Förändringar i flödet av politisk kommunikation orsakar attitydförändringar inte i första hand genom att människor plötsligt ändrar åsikt utan genom att orsaka gradvisa förändringar i balansen mellan olika överväganden som är närvarande i människors huvuden.

En implikation av RAS-modellen är att alla människor inte reagerar likadant på politiska händelser och utspel. Effekten av politiska kampanjer/elitbudskap/händelser VARIERAR beroende på a) hur intensiv strömmen av mot varandra stående budskap är och b) hur starka ideologiska predispositioner är på förhand (partiövertygelser, ideologiska ställningstaganden). Vilka grupper som är mest påverkbara beror alltså på situationen: De minst uppmärksamma är mest påverkbara när informationsflödet är mycket intensivt (de mottar mycket information och accepterar nästan allt), De lagom uppmärksamma är mest påverkbara i situationer när budskap är lagom intensiva och när ideologiska predispositioner är aktiverade. De mest uppmärksamma är mest öppna för påverkan om det är liten ideologisk grund att motstå försök att övertyga dem, till exempel om det är liten tillgång på motståndarargument.


2 kommentarer på “Det finns ingen opinion!

  1. Det finns en opinion i SverigeSentio Januari 2013C 2,9 (-1,1)FP 5,1 (+0,1)M 28,3 (+0,3)KD 4,7 (+0,2)S 30,0 (-1,7)V 6,5 (+0,9)MP 7,8 (-0,5) SD 14,0 (+2,4)Idag kom Sentios opinionsmätning för januari… Den är mycket intressant av flera skäl… Dels har andelen osäkra sjunkit till 11%, den har legat klart högre i flera opinionsmätningar under hösten… Uppåt 20%…Dessutom fortsätter Sd att stiga…. Nu har Sd 14,0%Vp + mp har tillsammans 14,3%C+Fp +Kd har tillsammans 12,7% (c) har 2,9%…S har 30% M har 28,3% Den senaste partiledardebatten vanns av Jimmie Åkesson… Aftonbladet hade en omröstning uppe under någon timme… Jimmie fick över 40% av rösterna och aftonbladet tog bort undersökningen… Det fanns ingen tidning i Sverige som vågade ställa frågan vem som vann debatten igår… Se länk nedan:http://www.exponerat.info/akesson-fick-hogst-betyg-av-lasarna-samst-av-proffstyckarna/Censur är inte lösningen…Idag har vi 4 kraftfält i politiken:S, M, C + FP + Kd, Mp + V samt Sd…S ligger runt 30% idag… M kommer tappa… Det kostar att regera i lågkonjunktur… Mp och V tappar nog litet grann… C+Fp och Kd riskerar nu samtliga att åka ur riksdagen… Fp har 5,1% det är mindre än Vp…Jag tror att S och M kommer fortsätta att tappa till Sd… EU valet är 4 månader före riksdagsvalet och gör att valrörelsen kommer hålla på från april till september med ett kort uppehåll under sommaren…S får 28% i riksdagsvaletM får 24%SD får 20%Antag att Fp, Kd och C samtliga får 4,5% var…V får 5%Mp får 6%Övriga 4,5%Hur ska regeringen se ut då?Varken de rödgröna eller alliansen kommer vara i närheten av egen majoritet… Jag är övertygad om att båda blocken tappar riksdagsplatser jämfört med idag…Vi kommer ha 3 borgerliga partier som i bästa fall (ur deras synpunkt) precis klarat sig kvar i riksdagen… Dom kommer inte vilja delta i någon ny regering över blockgränsen… Jag kan leva med att vi blir av med något eller några småpartier…Både Vp och Mp kommer tappa jämfört med förra valet… Dom lär inte vara intresserade av att sitta i en regering…S och M kommer också tappa… Jag tror att vi får se många partiledare och partiledningar som får avgå (dvs hela partistyrelser som får lämna politiken för gott) 2014-2015…Inlägg på Newsmill nedan om invandringspolitiken…http://www.newsmill.se/node/48707Jag tycker att det är dags för dig Henrik att kommentera utvecklingen i opinionen… Det är mycket som händer just nu och det är dramatiskt… Reinfeldts allians håller på att haverera och vänsteroppositionen tappar också mark till SD…Har vi 14% rasister i Sverige nu?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s