Det är differentialen, dummer!

Anthony Downs ”An Economic Theory of Democracy” är en av de flitigast citerade statsvetenskapliga klassikerna. Det är en bitvis svårgenomtränglig textmassa men samtidigt en outsinlig källa till inspiration för forskning om val, opinion och demokrati. Enligt Downs ekonomiska demokratiteori förväntas väljarna bedöma den sittande regeringens prestationer: hur har de politiska resultaten utvecklats under den gångna … Fortsätt läsa Det är differentialen, dummer!

Vådan av övertaktisering

I samband med 2018 års val röstade var femte väljare på ett annat parti än det som de tycker bäst om. Strategisk röstning på små partier och hänsyn till fyraprocentspärrar och regeringsfrågan har skapat en taktiserande väljare som försöker göra det bästa av det faktum att väljare i parlamentariska system väljer partier men saknar möjlighet … Fortsätt läsa Vådan av övertaktisering