Publikationer

Här listas huvuddelen av mina vetenskapliga publikationer under rubrikerna artiklar, bokkapitel, antologier, böcker och rapporter. Det mesta är sökbart och tillgängligt för nedladdning i PDF-format.

Böcker

Oscarsson, Henrik, Torbjörn Bergman, Annika Bergström & Johan Hellström (2021) Polarisering i Sverige. Demokratirådets rapport 2021. Stockholm: SNS Förlag.

Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik Oscarsson & Kajsa Gudmundson (2020) Lyssna på väljarna. Sveriges televisions vallokalsundersökningar Valu. Göteborg/Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen/SVT.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016) Svenska väljare [Swedish voters]. Stockholm: Wolters Kluwer.

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns & Lena Wängnerud 2016. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5:e upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik.

Bengtsson, Åsa, Kasper M Hansen, Olafur Hardarson, Hanne-Marthe Narud & Henrik Oscarsson (2013). ”The Nordic Voter: Myths of Exceptionalism.” London: ECPR Press.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). ”Nya svenska väljare”. Stockholm: Norstedts Juridik.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall 2008. Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg 2008. Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts.

Oscarsson Henrik & Sören Holmberg. 2006. Europaval [European Elections]. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson. 2004. Väljare. Svenskt väljarbeteende under 50 år. [Voters. Fifty years of Swedish voting behavior]. Stockholm: Norstedts Juridik.

Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson. 2002. Det röda hotet. De polisiära och militära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960 [The Red Menace. Perceptions of threat in the military and policiary organisations for surveillence of Swedish citizens in the early cold war 1945-1960]. Lund: Nordic Academic Press.

Holmberg, Sören, Per Hedberg, Henrik Oscarsson, Martin Bennulf, Staffan Kumlin, Maria Oskarson, Rutger Lindahl & Martin Brothén 2001. EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik 1998. Den svenska partirymden. Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. [The Swedish Party Space]. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik 1995. Partierna i rymden. Svenska väljares uppfattningar av partiavstånd och konfliktstrukturen i partisystemet 1968-1994. Licentiatavhandling. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Antologier

Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson Eds (2020) Research Handbook on Political Partisanship. London: Edward Elgar.

Andersson, Ulrika, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarsson. Red. 2017. Larmar och gör sig till. SOM-rapport 70. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Ohlsson, Jonas, Maria Solevid & Henrik Oscarsson. Red. 2016. Ekvilibrium. SOM-rapport 67. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Bergström, Annika, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson. Red. 2015. Fragment. SOM-rapport 63. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Bergström, Annika & Henrik Oscarsson. Red. 2014. ”Mittfåra & marginal”. SOM-rapport 61. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud. Eds. 2013. ”Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government.” University of Gothenburg: Department of Political Science.

Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annika Bergström. Red. 2013. ”Vägskäl”. SOM-rapport 59. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Weibull, Lennart, Henrik Oscarsson & Annika Bergström. Red. 2012. ”I framtidens skugga”. SOM-rapport 56. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson. Red. 2012. ”Omstritt omval”. SOM-rapport 55. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Holmberg, Sören, Lennart Weibull & Henrik Oscarsson. Red. 2011. Lycksalighetens ö. SOM-rapport 54. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. Red. 2010. Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. Red. 2004. Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik Red. 2003. Demokratitrender. SOM-rapport 32. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik Red. 2002. Spår i framtiden. SOM-rapport 28. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik Red. 2001. Skilda valdagar och vårval? Forskningsrapporter utgivna av 1999 års Författningsutredning. SOU 2001:65. Stockholm: Justitiedepartementet.

Artiklar

Lundmark, Sebastian, Marcus Weissenbilder & Henrik Oscarsson (2020). Confidence in an election authority and satisfaction with democracy – Evidence from a quasi-natural experiment of a failed election in Sweden. Electoral Studies.

Oscarsson, Henrik & Sofia Arkhede (2020) Effects of Conditional Incentives on Response Rate, Non-Response Bias and Measurement Error in a High Response-Rate Context, International Journal of Public Opinion Research 32:2. Pp 354–368.

Oscarsson, Henrik & Jesper Strömbäck (2019). Political Communication in the 2018 Swedish Election Campaign. Journal of Swedish Political Science. 2019:3.

Oscarsson, Henrik & Martin Rosema (2018). Consideration set models of electoral choice: Theory, method, and application. Electoral Studies 57:256-262.

Oscarsson, Henrik & Maria Oskarson (2018). Sequential vote choice: Applying a consideration set model of heterogeneous decision processes. Electoral Studies.

Naurin, Elin & Henrik Oscarsson (2017) ”When and Why Are Voters Correct in Their Evaluations of Specific Government Performance?” Political Studies 65(4):860-876.

Boije, Edvin, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (2016). Consideration and Choice. Analyzing Party Choice in the Swedish European Election 2014. Scandinavian Political Studies 39;3 pp.242-263.

Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson (2015). Ett liv efter Nya Moderaterna? [A life after the New Moderates?] Statsvetenskaplig tidskrift vol 117, nr 2:153-168.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson (2015). ”The Swedish general election 2014.” Electoral Studies. http://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2014.11.001.

Brommesson, Douglas, Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson (2014). Medialisering av Sveriges riksdag? Svenska riksdagsledamöters medieanpassning.[Mediatization of the Swedish Riksdag? Members of Parliaments’ Media Adjustment] Statsvetenskaplig tidskrift, vol 116, No 4:45-72.

Lindvall, Johannes, Johan Martinsson & Henrik Oscarsson (2013). Party Choice at Hard Times. Electoral Studies 32:3.

Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson (2011) “Party Elite’s Perception of Voters and Public Opinion”. Scandinavian Political Studies 34:1.

Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson (2011) “Party Elite’s Perceptions of Voting Behavior”. Party Politics 19:4

Persson, Mikael, Hanna Wass & Henrik Oscarsson (2012).“The Generational Effect on Turnout in the Swedish Parliamentary Elections 1960–2010.” Scandinavian Political Studies 36:3.

Persson, Mikael & Henrik Oscarsson (2009). ”Did the Egalitarian Reforms of the Swedish Educational System Equalise Levels of Democratic Citizenship.” Scandinavian Political Studies

Oscarsson, Henrik, Elin Naurin & Nicklas Håkansson (2008). ”Att hålla ord: partiers löftesgivande och löftesuppfyllande.”[Keeping Promises: Party Pledges and Pledge Fulfillment] Statsvetenskaplig Tidskrift 2008(1): 114-118.

Oscarsson, Henrik (2007). ”A matter of fact? Knowledge effects on the Vote in Swedish General Elections 1985-2002.” Scandinavian Political Studies 30(3): 301-322.

Gilljam, Mikael & Henrik Oscarsson (1996) Mapping the Nordic Party Space. Scandinavian Political Studies 19:1 p25-44.

Oscarsson, Henrik (1994) Ett krympande partisystem? Statsvetenskaplig tidskrift 97:2:141-174

Bokkapitel

Oscarsson, Henrik (2021) The Swedish Euro-referendum 2003. In Smith, Julie (2019) Handbook of European Referendums. Palgrave MacMillan.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson (2021) Sweden. In Donnatella, M. V. Ed The Palgrave Handbook of the 2019 European Parliament Election. London: Palgrave Macmillan. (Forthcoming)

Oscarsson, Henrik (2020) Rekord i förtida röstning kostade Trump segern? I Nord, Lars, Marie Grusell, Niklas Bolin & Kajsa Falasca [Red.] Stjärnspäckat. Reflektioner från amerikanska presidentvalet av ledande forskare. Demicom rapport 43. Sundsvall: Demicom.

Andersson, Ulrika & Oscarsson, Henrik (2020) (Parti-)politiserat institutionsförtroende i Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Jagers, Sverker, Simon Matti, Henrik Oscarsson & Sara Persson (2020) How Dare you? Greta-effekten i svensk miljöopinion. I Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg (red) Regntunga skyar. Göteborgs universitet: SOM-institutet

Oscarsson, Henrik (2020) Europaparlamentsvalet 2019. I Nationalencyklopedins årsbok 2019. Stockholm: NE Nationalencyklopedin.

Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (2019) Röst(D)elning i Göteborg. I Carlander, Anders, Patrik Öhberg & Elias Mellander (red). Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik (2019) The Swedish European Parliamentary Election 2019. I Grusell, Marie, Lars Nord, Kajsa Falasca & Niklas Bolin (2018) Euroflections. Mittuniversitetet: DEMICOM

Aardal, Bernt & Henrik Oscarsson (forthcoming) Religious voting and the role of Christian democratic parties in Scandinavia. In Segatti, Kerman & Montero Eds. Religious Voting in Western Democracies: Between Past Legacies and New Conflicts. London: Oxford University press.

Oscarsson, Henrik (2019) Rekordlåg personröstning. I Andersson, Ulrika, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström [Red.] Storm och stiltje. SOM-rapport 74. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Berg, Linda, Gissur Erlingsson & Henrik Oscarsson (2019) Rekordhög röstdelning. I Andersson, Ulrika, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström [Red.] Storm och stiltje. SOM-rapport 74. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik (2018) Valutgången 2018. I Grusell, Marie, Lars Nord, Kajsa Falasca & Niklas Bolin (2018) Snabbtänkt. Mittuniversitetet: DEMICOM

Oscarsson, Henrik (2019) Riksdagsvalet 2018. I Nationalencyklopedins årsbok 2018. Stockholm: NE Nationalencyklopedin.

Oscarsson, Henrik (2019) Partierna: Det nya landskapet. I Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.), Det nya Sverige: RJ:s årsbox 2019 (ISBN 978-91-7061-294-7), Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2019. (Namn på skriftserie: Riksbankens Jubileumsfonds årsbok, 2019.)

Demker, Marie & Henrik Oscarsson (2018). Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu. I Holgersson, Ulrika & Lena Wängnerud [Red.] Rösträttens århundrade: Kampen, utvecklingen och framtiden för demokratins Sverige. Stockholm: Riksbankens jubileumsfond & Makadam Förlag.

Falk, Elisabeth & Henrik Oscarsson (2018). Svenska folkets önskeregering och önskestatsminister 2017. I Andersson, Ulrika, Johan Martinsson, Maria Oskarson & Björn Rönnerstrand, Red. (2018). Sprickor i fasaden. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik (2018). Älska din nästa! Partiernas sympatikapital inför 2018 års riksdagsval. I Andersson, Ulrika, Johan Martinsson, Maria Oskarson & Björn Rönnerstrand, Red. (2018). Sprickor i fasaden. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Lauri Rapeli (2018). Citizens and Political Sophistication. In Dalton, Russell (Eds). Oxford Research Encyclopedia. Oxford: Oxford University Press.

Oscarsson, Henrik (2018) Valutgången 2018. I Grusell, Marie, Lars Nord, Kajsa Falasca & Niklas Bolin (2018) Snabbtänkt. Mittuniversitetet: DEMICOM

Oscarsson, Henrik & Tipple, Frida (2018) Svenska folket allt mer positiva till övervakning i Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren & Maria Oskarson (red) Sprickor i fasaden. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik (2017). Det svenska partisystemet i förändring. I Andersson, Ulrika, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson, Red. (2017). Larmar och gör sig till. SOM-rapport 70. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Andersson, Dennis & Oscarsson, Henrik (2017) Swexit, Nato och andra folkomröstningar. I Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red) Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Andersson, Dennis & Oscarsson, Henrik (2017) Göteborgarna tycker om infrastrukturprojekt i Ulrika Andersson & Annika Bergström (Red) En brokig gemenskap. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Issue voting structured by left-right ideology. I Pierre, Jon, Red. (2016). Oxford Handbook of Swedish Politics. London, Oxford University Press.

Andersson, Dennis & Henrik Oscarsson (2015). Folkomröstningen om trängselskatt i Göteborg 2014. I Bergström, Annika & Jonas Ohlsson, Red. (2015). Alla dessa val. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Oscarsson, Henrik & Maria Solevid (2015) Sverige oroar sig. I Bergström, Annika, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson [Red.] Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Berg, L., & Oscarsson, H. (2013). Sweden: from mid-term country council elections to concurrent elections. In R. Dandoy & A. H. Shakel (Eds.), Regional and National Elections in Western Europe. Territoriality of the Vote in Thirteen Countries. Basingstoke/Houndmills: Palgrave Macmillan.

Oscarsson, Henrik (2014). Tjugo år av svenska europaparlamentsval. [Twenty Years of Swedish European Parliamentary Elections]. I Berg, Linda & Rutger Lindahl, Red. (2014). Förhoppningar och farhågor: Sveriges första 20 år som medlem i EU. Göteborgs universitet, CERGU.

Oscarsson, Henrik (2013) ”Väljarnas valrörelser” [The Voters’ Election Campaigns]. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper [Red] Väljarna, partierna och medierna. Studier av politisk kommunikation under svenska valrörelser. Stockholm: SNS Förlag.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson Red. (2012). Omstritt omval. [A Quarrelled Re-Election]. University of Gothenburg: The SOM Institute.

Färdigh, Mathias .A., Emma Andersson & Henrik Oscarsson (2012). “Press Freedom and Corruption”, in Holmberg, Sören & Bo Rothstein [eds.] Good Government: The Relevance of Political Science. Cheltenham: Edward Elgar Press.

Ohr & Oscarsson (2011). Leader Traits, Leader Image and Vote Choice. In Aarts, C. A. Blais & H. Schmitt (Eds.) Leaders and Democratic Elections. Oxford, Oxford University Press.

Holmberg & Oscarsson (2011). Party Leader Effects on the Vote. In Aarts, C. A. Blais & H. Schmitt (Eds.) Leaders and Democratic Elections. Oxford, Oxford University Press.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg Red. (2010). “Väljarbeteende i Europaval” [Voting Behavior in European Elections” University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oscarsson, Henrik (2010) ”Korruption i Sverige” [Corruption in Sweden]. In Holmberg, Sören & Lennart Weibull Eds. Nordiskt ljus. University of Gothenburg: SOM Institute

Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall 2009. Förtida röstning i Sverige. [Absentee Voting in Sweden]. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Bjereld, Ulf & Henrik Oscarsson (2009). ”Folket och FRA.” [Citizens opinion of the FRA-law] I Svensk höst. SOM-report 46. Sören Holmberg & Lennart Weibull. University of Gothenburg: SOM Institute.

Oscarsson, Henrik & Mikael Persson (2009). ”Piratpartiets sympatisörer” [Sympathisers of the Pirate Party]. I Svensk höst. Sören Holmberg & Lennart Weibull. Red. University of Gothenburg: SOM Institute.

Oscarsson, Henrik (2008). ”Partiledarkännedom” [Knowledge of Party Leaders]. I Skilda världar. SOM-report 44. Sören Holmberg & Lennart Weibull. University of Gothenburg: SOM Institute.

Oscarsson, Henrik (2007). ”The Ideological Response: Why Sweden said No to the Euro”. In de Vreese, C. H. (Ed.) Dynamics of referendum campaigns : an international perspective. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Oscarsson, Henrik (2008). “Medborgare och riksdagsledamöter tycker om demokratins spelregler”. I SOU 2008:43 Tre rapporter till grundlagsutredningen. Stockholm: Justitiedepartementet.

Oscarsson, Henrik (2008). “Det svenska val- och partisystemet.” [The Swedish Election System and Party System] In Mellan folkhem och Europa – svensk politik i brytningstid. Li Bennich Björkman & Paula Blomqvist. Malmö: Liber.

Oscarsson, Henrik 2005. ”Om individualisering” [On Individualization]. In Bjereld, Ulf, Marie Demker, Jan Ekecrantz & Ann-Marie Ekengren 2005. Red. Det hyperindividualiserade samhället. Umeå, Borea.

Oscarsson, Henrik 2004. Barnfamiljer röstar och prioriterar ungefär som alla andra. [Families with children vote and prioritize the same way as other citizens]. In Gustafsson, Gunnel Red. 2004. Rösträtt för barn – en demokratisk framtidsfråga? Umeå University: Department of Political Sciences.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. Eds. 2004. Kampen om euron. [The Battle of the Euro]. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oscarsson, Henrik 2003. Varför poströsta? [Why Absentee Voting?] In Brothén, Martin red. (2003) Svenska poströstare. University of Gothenburg: Department of Political Science.

Oscarsson, Henrik 2003. Våra grundläggande värderingar. [Our Basic Values] In Holmberg, Sören & Lennart Weibull Red. 2003. Fåfängans marknad. SOM-report 33. University of Gothenburg: SOM Institute.

Ekengren, Ann-Marie & Henrik Oscarsson 2003. ”Svenska folkets inställning till tvångsmedel” [Swedish Opinion on State Surveillance] I Holmberg, Sören & Lennart Weibull Red. 2003. Fåfängans marknad. SOM-report 33. University of Gothenburg: SOM Institute.

Aardal, Bernt, Anders Todal Jenssen, Henrik Oscarsson, Risto Sänkiaho & Erika Säynässalo (1998). Can Ideology Explain the EU-vote? I Todal Jenssen, Anders, Pertti Pesonen & Mikael Gilljam, Red. (1998). To Join or Not to Join. Oslo, Scandinavian University Press: 235-265.

Bennulf, Martin & Henrik Oscarsson (1996). Värdelösa ungdomar? I Jarlbro, Gunilla, Red. (1996). Ungdomars opinioner. SOM-rapport 15. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Bennulf, Martin, Magnus Hagevi & Henrik Oscarsson (1995). Finns det en religiös livsstil? I Holmberg, Sören & Lennart Weibull, Red. (1995). Det gamla riket. SOM-rapport 13. Göteborgs universitet, SOM-institutet: 175-194.

Rapporter

Oscarsson, Henrik & Sjörén, Toivo (2020) Medieakademins förtroendebarometer 2020. Direktsänd presentation på SVT Forum den 11 mars 2020.

Oscarsson, Henrik (2018). Väljarnas kunskaper om rösträttens införande. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2018:11. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Falk, Elisabeth & Henrik Oscarsson (2018). Väljarnas önskeregeringar 2018. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2018:9. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik, Dennis Andersson, Elisabeth Falk & Jonathan Forsberg (2018). Förhandlingsvalet 2018. Analyser av valresultatet i 2018 års riksdagsval. Valforskningsprogrammets rapportserie 2018:8. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Hedberg, Per, Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik (2018). Svenska väljares politiska kunskaper 1985–2014. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2018:7. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik (2018) Partival 2014 i olika befolkningsgrupper. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2018:5. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Fredén, Annika & Henrik Oscarsson (2018) Partiuppsättningsmodeller för väljarbeteende. Valforskningsprogrammets rapportserie 2018:2. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2018) Swedish Voting Behavior 1956–2014. Valforskningsprogrammets rapportserie 2018:1. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

Arkhede, Sofia, Henrik Oscarsson & Frida Vernersdotter (2017) Incentivizing the SOM-surveys: Estimating the effects on questionnaire response rates. LORE methodological note 2017:1. University of Gothenburg: The Laboratory of Opinion Research.

Bergström, Annika & Henrik Oscarsson (2017). Swedish trends 1986-2016. University of Gothenburg: SOM Institute.

Bergström, Annika & Henrik Oscarsson (2017). Svenska trender 1986-2016. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Arkhede, Sofia & Henrik Oscarsson (2016). Svenska demokratitrender. SOM-rapport 2016:22. Göteborgs universitet, SOM-institutet.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson (2015). Supervalåret 2014 [The Super Election Year 2014]. Demokratistatistisk rapport 20. Stockholm, Statistiska centralbyrån.

Berg, Linda & Henrik Oscarsson, Red. (2015). 20 år med personval [Twenty Years of Preferential Voting]. Valforskningsprogrammets rapportserie 2015:3. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2015) Väljarrörligheten ökade men slog inte rekord. Demokratistatistik. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2010) Allt mer lättrörliga väljare. Vad är nytt och vad är gammalt? Demokratistatistik 16. Stockholm: Statistiska centralbyrån

Dahlberg, Stefan, Berlin Daniel & Oscarsson Henrik (2005) Issue voting under different institutional contexts Paper presented at the Nordic Political Science Association (NOPSA) conference, Reykjavik, Iceland, August 11‐13th

Dahlberg, Stefan, Staffan Kumlin och Henrik Oscarsson (2006) E‐p@nelen 2006. Metodrapport från en sexstegs panelstudie i samband med riksdagsvalet. Department of political science, University of Gothenburg, Sweden.