Min forskning

Jag är Sveriges enda professor i valforskning. Jag arbetar som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Min undervisning och forskning handlar framför allt om val och väljarbeteende. Huvudfrågeställningen är hur den representativa demokratin i Sverige mår och utvecklas.

Pågående forskning

Jag ansvarar för verksamheten vid Valforskningsprogrammet (SNES) som sedan 1950-talet genomför undersökningar av väljare i samband med alla val och folkomröstningar i Sverige. Sedan 1995 ingår de svenska väljarstudierna i det globala samarbetsprojektet Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Fältarbetet för den svenska delen av CSES finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Valforskningsprogrammets återkommande valundersökningar i samband med valen ingår som en del i den nationella forskningsinfrastrukturen Comparative Research Center Sweden (CORS) som finansieras av Vetenskapsrådet. Inom ramen för programmet genomförs också undersökningar av kandidater, riksdagsledamöter och partiers vallöften.

Uppdrag

Jag är ledamot i Medieakademin som årligen genomför mätningar av svenska folkets förtroende för medier, och samhällsinstitutioner. Jag är också ledamot i Vetenskapsfestivalens vetenskapliga råd och ordförande i Statistiska centralbyråns användarråd för demokratistatistik.

Tidigare uppdrag

Under åren 2010-2017 var jag chef för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Valforskningsprogrammet bedriver idag ett nära samarbete med SOM-institutet. Jag har tidigare varit ledamot i Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastruktur (RFI).