Demokratifonden

Den svenska demokratifonden är ett initiativ för att långsiktigt stödja debatt, information, utbildning och forskning om demokrati och rättsstat i Sverige. Fem statsvetare står bakom satsningen: Henrik Ekengren Oscarsson, Hanna Bäck, Lena Wängnerud, Erik Amnå och Li Bennich Björkman.

Varför behövs en Demokratifond i Sverige?
Den demokratiska rättsstaten är fundamentet för varje annat behjärtansvärt ändamål. Utan en väl fungerande demokrati och rättsstat finns små möjligheter för människor att värna de värden som vi idag tar för självklara: frihet, trygghet, hälsa och självförverkligande. Demokratin kan aldrig tas för given. Den måste vinnas igen varje dag och för varje ny generation. Demokratifonden siktar högt. Målsättningen är att kunna utgöra en betydelsefull kraft för ett långsiktigt demokratiarbete i Sverige som står oberoende från statsmakter och som är fast förankrat i vetenskaplig forskning.

Idag är våra demokratiska värderingar utmanade på allvar. Globalt ser vi en oroande autokratisering. Vår demokratiska rättstat är bland de bäst fungerande i världen. Har vi råd att inte investera i den demokratiska infrastrukturen idag? Demokratifonden finns för alla dem som vill att deras barnbarn och barnbarnsbarn också ska leva i en demokratisk rättsstat

Främja forskning och utbildning om demokrati och rättstat
Demokratifonden skall kunna stödja alla slags initiativ som avser att sprida debatt och information om demokrati och rättstat i Sverige. Vi vill bidra till att stärka den akademiska forskningen om demokrati och rättstat. Vi vill också kunna dela ut medel för utbildnings- och forskningsändamål. Exempel på folkbildande forskningsförankrad verksamhet är att anordna föreläsningar och seminarier, initiera informationskampanjer, ta fram läromedel och fördjupningsmaterial, skapa utställningar, anordna nationella konvent, instifta professurer vid svenska universitet, genomföra oberoende studier av makt och demokrati, stödja forskningsrådens särskilda utlysningar av forskningsmedel på området, eller upprätta forskningsinstitut med inriktning mot avancerade studier av demokrati och rättsstat. Det kan också handla om professionsstöd till yrkesgrupper som har till uppdrag att föra den demokratiska rättsstatens värderingar vidare såsom till exempel lärare, journalister och offentliga tjänstemän som verkar i eller utanför Sverige. Demokratifonden är intresserad av alla former av samarbete med många andra aktörer som delar dessa visioner.


En investering i den demokratiska infrastrukturen
Att stärka och utveckla vår egen demokratiska rättstat är en förutsättning för att kunna stödja och hjälpa andra folk och länder. Demokratifonden vill långsiktigt stödja initiativ och insatser för att bygga upp och underhålla grundläggande demokratiska värderingar i Sverige. Sverige är inte immunt mot antidemokratiska strömningar, våldsbejakande ideologier, korruption eller internationell brottslighet. Givet dessa utmaningar är de medel som satsas på forskning om demokrati och rättsstat långt ifrån tillräckligt. Det behövs en ständigt levande debatt om principerna bakom och villkoren för vår demokratiska rättstat.


Donationer

Demokratifonden är en ideell stiftelse som behöver många goda krafter för att kunna växa. För att kunna göra skillnad behövs gåvor och donationer. Ett litet startkapital finns nu avskiljt åt Demokratifonden. Men för att vi ska kunna dra igång och förverkliga många av våra idéer krävs en större donation.

Vårt organisationsnummer är 802478-1133. Du som vill ge Demokratifonden en bra start har alltså möjlighet att donera medel till verksamheten nu. Vårt clearingnr: 6681 Kontonr 854 311 408 (Handelsbanken). Vårt bankgiro är 5200-6012.

Jörgen Westerståhl Lecture
Demokratifonden arrangerar tillsammans med Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg i december varje år Jörgen Westerståhl Lecture där framstående internationella statsvetare bjuds in. Demokratifonden stödjer spridningen av föreläsningarna genom att spela in filmer. Här hittar du alla föreläsningar som hittills har ägt rum!

En kommentar på “Demokratifonden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s