Minaretomröstning i Sverige?

Grundlagsutredningens förslag om ny regeringsform innehåller förändringar av reglerna för kommunala folkomröstningar. En vän frågade mig om en minaretomröstning liknande den i Schweiz nyligen skulle kunna bli verklighet i Sverige. Nej, knappast alls sannolikt med dagens regler för folkinitiativ eftersom det är mycket få folkinitiativ som faktiskt leder till att en folkomröstning hålls. Men med de nya reglerna stärks möjligheterna till folkinitiativ och därmed ökar sannolikheten generellt för att lokala folkomröstningar blir verklighet. (Därmed inte sagt att jag tror på att man skulle få ihop erforderligt antal namnunderskrifter för ett liknande folkinitiativ som i Schweiz).

De nya reglerna (som alltjämt kräver två riksdagsbeslut för att träda i kraft) säger att en folkomröstning måste anordnas i den aktuella frågan om det föreligger underskrifter från tio procent av kommuninvånarna. Måste är dock en sanning med modifikation: Kommunfullmäktige kan stoppa ett folkomröstningsinitiativ genom att a) hävda att förslaget faller utanför den kommunala kompetensen (dvs kommunen har ingen makt att besluta i frågan) eller b) om två tredjedelar (66 procent) av fullmäktigeledamöterna är EMOT förslaget om att ordna folkomröstning i frågan. (Enskilda medborgare skall dessutom kunna begära domstolsprövning i kompetensfrågan).

Beslut om att exempelvis uppföra byggnader faller alltsomoftast inom ramen för den kommunala kompetensen, vilket betyder att en tänkt moskéomröstning sannolikt blir svår att stoppa på formell grund. Den återstående möjligheten är då att formera en kvalificerad majoritet (2/3) för att stoppa folkomröstningen. Det är inte säkert att det är möjligt: i en situation där en tiondel av invånarna i (företrädelsevis folkrika) kommunen skrivit på en namninsamling lär stämningen i kommunen vara rätt agiterad. Resultatet är att en folkomröstning måste anordnas.

I sista skedet är folkomröstningen endast rådgivande. För att ett vinnande förslag från en kommunal folkomröstninge till slut skall gå igenom måste en majoritet av fullmäktige ställa sig bakom den. Det nya folkinitiativet är skräddarsytt för att göra medborgare besvikna genom att det i ett första läge blir lättare att få till stånd en folkomröstning men att det i läge två ändå är upp till kommunfullmäktige att besluta med vanlig majoritet. Vi ser en framtid med många kommunala folkomröstningar vars resultat inte kommer att följas eller respekteras av en folkvald majoritet. Det chimära inslaget av direktdemokrati riskerar att undergräva legitimiteten för det demokratiska systemet.

Minaretomröstningen i Schweiz gav ett tydligt resultat men den schweiziska regeringen kan sannolikt inte hörsamma resultatet eftersom det strider mot schweizisk grundlag. Kan det hända i Sverige? Ja. Principerna om kommunalt självstyre kan i vissa frågor hamna i konflikt med andra delar av grundlagen som rör exempelvis våra fri- och rättigheter. Såvitt jag kan förstå finns inga möjligheter att stoppa en svensk kommun (eller en befolkningsminoritet) från att utlysa folkomröstningar om förslag som, om de genomförs, är grundlagsstridiga. Däremot kommer de beslut som följer på en sådan folkomröstning eventuellt kunna överprövas.

Läs mer om det kaos som kan bli följden av de nya reglerna för beslutande kommunala folkomröstningar här.

En kommentar på “Minaretomröstning i Sverige?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s