Vapenexportopinionen

Svenska folkets inställning till vapenexport är sparsamt undersökt i regelbundet återkommande tvärsnittsstudier. I 1985 års valundersökning användes vapenexport som indikator i en serie politiska förslag som respondenterna fick ta ställning till. Då var det fyrtionio procent som tyckte att förslaget om att ”förbjuda all svensk vapenexport” var ett mycket eller ganska bra förslag (läs mer om svenska folkets sakfrågeåsikter 1956-2010 i denna pdf).

Nyfiken som man är på hur opinionen egentligen står i vapenexportfrågan letade jag upp den senaste SOM-undersökningen där frågor om vapenexport ställts. I serien av politiska förslag återfinns i 2013 års undersökning förslaget ”införa ett totalförbud mot vapenexport”. Totalförbud är förstås långtgående i den meningen att det finns få politiska aktörer som förfäktar ett totalt förbud mot att exportera svenska vapen. Men ofta handlar den här typen av datainsamlingar om att finna strukturer i människors åsikter och bygga åsiktsdimensioner som kan användas för fortsatta analyser. Ibland kan det då vara forskningsmässigt motiverat att spetsa till frågorna för att få tydliga ställningstaganden och värdefull variation i respondenternas åsikter.

Resultaten från 2013 års SOM-undersökning visar att opinionen fortfarande, nästan trettio år senare, står ungefär lika när det gäller allmän inställning till vapenexportförbud. Fyrtiofyra procent tycker att förslaget är mycket bra eller ganska bra. Det finns alltjämt en stor opinionsskillnad mellan män och kvinnor. Och precis som 1985 är frågan en het politisk potatis i den meningen att det finns stora skillnader i inställning mellan vänster och höger och mellan olika grupper av partisympatisörer. Vänsterpartiet och miljöpartiets sympatisörer är mest positiva till vapenexportförbud.


Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2013.

Samvariationen med vänster-högeridentifikation är mycket tydlig: bland personer som identifierar sig långt till vänster i politiken är 63 procent positiva till förslaget. Motsvarande andel bland långt till höger är 21 procent. Moderaternas och Sverigedemokraternas sympatisörer är minst pigga på att införa ett totalförbud mot vapenexport.

Vi ställde frågan om vapenexport även i de stora svenska valundersökningar som genomfördes under supervalåret men där har Valforskningsprogrammet ännu inte påbörjat analyser av åsiktsröstning. Men det kommer förstås mera längre fram. Bra forskning tar tid. Preliminärt är huvudresultaten dock mycket likartade de som presenteras i figurerna ovan.

Om fjorton dagar kan studenter och forskare beställa 2013 års SOM-undersökning fullt validerad, dokumenterad och framtidssäkrad från Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se). Då släpps data för användning inom utbildning och forskning.

Tack till Per Oleskog Tryggvason som var bussig att snabbt leta fram och ställa iordning data över svenska folkets opinioner i frågor som rör vapenexport.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s