Boksläpp 23/6 Fragment

Fragment är SOM-institutets 63:e forskarantologi. Den bygger på den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2014. Bokens analyser visar att det svenska samhället blir alltmer komplext och fragmenterat på områden som medievanor, politiska åsikter och attityder. Hur bygger man ett fungerande samhälle där alla känner sig behövda om grupper och människor lever allt mer olika liv? Vi presenterar boken på tisdag 23 juni kl 09:30. Boken läggs ut i sin helhet under samma eftermiddag, kapitel för kapitel och hela boken. Uppdatering 23/6: Här är länken till boken.

Samhällets fragmentering handlar till en del om sönderfall, ökad oordning och växande avstånd mellan olika befolkningsgrupper som kan riskera leda till ökad oro, motsättningar och minskade känslor av samhörighet. Men fragmenteringen är samtidigt ett uttryck för en ökad mångfald där individer kan frigöra sig från gamla normer, värderingar och kollektiv och sätta ett unikt avtryck genom egna sätt att leva sina liv. SOM-institutets långa tidsserier 1986-2014 ger goda möjligheter att studera utveckling och trender i det svenska samhället på en rad områden.
I Fragment bidrar 50 forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands med analy­ser av nutid och utveckling över tid. Medverkande forskare är Dennis Andersson, Ulrika Andersson, Anna Bendz, Stina Bengtsson, Linda Berg, Annika Bergström, Ulf Bjereld, Sofie Blombäck, Edvin Boije, Bengt Brülde, Jenny de Fine Licht, Marie Demker, Gissur Ó Erlingsson, Filip Fors, Annika Fredén, Henrik Friberg-Fernros, Marina Ghersetti, Niklas Harring, Per Hedberg, Mikael Hjerm, Sören Holmberg, Lars Höglund, Bengt Johansson, David Karlsson, Jörgen Larsson, Mårten Lindblad, Sverker Lindblad, Elina Lindgren, Niels Markwat, Maria Nilsson, Lukas Nordin, Jonas Nässén, Jonas Ohlsson, Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson, Bo Rothstein, John Magnus Roos, Linn Sandberg, Anders Sannerstedt, Jacob Severin, Jacob Sohlberg, Maria Solevid, Jesper Strömbäck, Ingela Wadbring, Eva Wahlström, Lennart Weibull, Frida Vernersdotter, Oscar Westlund, Karl Ydén.
Innehållsförteckning


Fragment
Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson
och Maria Oskarson
SAMHÄLLE
Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla
Sören Holmberg och Bo Rothstein
Den svenska ensamheten: Om hur olika former av ensamhet
påverkar vårt välbefinnande
Bengt Brülde och Filip Fors
Social sammanhållning och medieanvändning
Jesper Strömbäck
Sverige oroar sig
Henrik Oscarsson och Maria Solevid
Demokratins haloeffekt
Sören Holmberg och Lennart Weibull
Svensk forskningsopinion 2002-2014
Annika Bergström och Henrik Oscarsson
Mycket höga krav på offentlig verksamhet
Sören Holmberg
Delade uppfattningar i den svenska opinionen: Internationella
jämförelser av skolresultat och bedömningar av skolans kvalitet
Sverker Lindblad, Lennart Nilsson och Mårten Lindblad
Klämda mellan policy och politik – inställning till
socialförsäkringarna 2004-2014
Maria Oskarson 
Hesa Fredrik, krisappar och larm via radio & TV
Bengt Johansson
Verklighetens folk?
Lukas Nordin och Henrik Oscarsson
OPINION
Svenskarna allt mer positiva till EU igen
Linda Berg och Frida Vernersdotter
Vänster och höger i den svenska miljö- och klimatopinionen
Niklas Harring och Jacob Sohlberg
Avveckla kärnkraften
Sören Holmberg
Majoritet för mer vindkraft krymper
Per Hedberg
Attityder till klimatskatter på flygresor och nötkött
Jonas Nässén och Jörgen Larsson
Hur reagerar opinionen på ökad flyktingmottagning?
Dennis Andersson och Anna Bendz
Mobilisering kring migration förändrar det svenska partisystemet
Marie Demker
Uppfattningar om rasism
Jacob Severin och Mikael Hjerm
Skärpt försvarsdebatt – Nato, Ryssland och försvarsutgifter
Ulf Bjereld och Karl Ydén
Alkoholen som samhällsproblem
Sören Holmberg, David Karlsson och Lennart Weibull
Ett bedrägligt lugn över abortopinionen?
Henrik Friberg-Fernros och Elina Lindgren
Who believes that political parties keep their promises?
Niels Markwat
Partiledareffekter i 2014 års riksdagsval
Per Oleskog Tryggvason och Edvin Boije
Röstdelning i Sverige
Gissur Ó Erlingsson och Henrik Oscarsson
Skäl att rösta strategiskt i riksdagsval
Annika Fredén och Henrik Oscarsson
Feministiskt initiativs sympatisörer
Sofie Blombäck och Jenny de Fine Licht
Hur extrema är Sverigedemokraterna?
Anders Sannerstedt
MEDIER
Dagspressens digitala plattformar alltmer använda –
men papperstidningen är fortfarande betydelsefull
Ulrika Andersson
Nyhetskonsumtionens mekanismer
Jonas Ohlsson
Människor tycker om bilder
Ingela Wadbring och Maria Nilsson
Dagstidningsprenumeration igår, idag – och imorgon?
Lennart Weibull
E-boken – i skuggan av den tryckta
Annika Bergström och Lars Höglund
Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen?
Lars Höglund och Eva Wahlström
Sociala medier till nöje och nytta
Marina Ghersetti
Politiskt deltagande och engagemang i en digital kontext
Linn Sandberg och Ulf Bjereld
Personlighet och internetanvändning
John Magnus Roos och Oscar Westlund
Mediemoral i en digital värld
Stina Bengtsson och Bengt Johansson
METODREDOVISNING
Den nationella SOM-undersökningen 2014
Frida Vernersdotter
BILAGOR
Om författarna
SOM-institutets böcker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s