Mätningarnas Mätning

Mätningarnas mätning (MäMä) är en viktad sammanvägning (poll of polls) av de månatligen publicerade opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Novus och Ipsos. Även Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj och november (SCB/PSU) ingår i Mätningarnas Mätning. Dessa mätningar liknar varandra eftersom de ställer en likartad fråga om röstningsintention (om det vore riksdagsval idag). Och de bygger på slumpmässiga urval. Mätningar som bygger på icke sannolikhetsurval — exempelvis självrekryterade internetpaneler — ingår inte i MäMä.

Den senaste Mätningarnas Mätning (MäMä)
Här är grafiken för den senaste sammanvägningen. På basis av beräkningarna kan vi också räkna ut hur många mandat partierna skulle få om sammanvägningen vore ett valresultat.

Hur vägs resultaten ihop?

MäMä är ingenting annat än ett slags glidande medeltal av de skattningar (procenttal) som de olika partierna får i mätningarna. En enkel funktion (lpoly) används för att låta nyare mätningar väga tyngre än äldre. Dessutom viktas resultaten så att mätningar med större antal respondenter väger tyngre än de mätningar som bygger på färre intervjuade. Partiernas stöd kan prediceras för varje dag och varje timme. Känsligheten i funktionen, det vill säga hur tungt en ny mätning  ska väga in, är inställd för att ge en tillräckligt stor tröghet att man inte riskerar att dra alltför långtgående slutsatser av överraskande resultat i en mätning.

Historien bakom MäMä.
Jag har använt den här sammanvägningstekniken i min forskningsverksamhet sedan slutet av 1990-talet när jag arbetade med min avhandling (se kap 2 i Den svenska partirymden) för att bilda mig en uppfattning om opinionsläge och opinionstrender. Skälet är enkelt: eftersom opinionsmätningar är urvalsundersökningar finns det alltid en osäkerhet som beror på slumpen och inte på att det ägt rum några verkliga opinionsförändringar. För att bli säkrare på storleken, hastigheten och riktningen på opinionsförändringar (och för att inte riskera att prata i nattmössan om någon journalist ringer och ställer frågor) behövs ett betydligt större empiriskt underlag än en enskild mätning. Grundläggande källkritik, med andra ord: först när flera oberoende källor bekräftar samma sak finns det anledning att tala om en opinionsförändring. Sverige är lyckligt lottat. Vi har tillgång till många oberoende mätningar av väljarsympatierna. Och de kommer tätt. I genomsnitt publiceras mer än en mätning i veckan.

När började MäMä publiceras? Jag valde att börja publicera MäMä på min forskarblogg när jag var föräldraledig 2009. Publiceringen var en naturlig följd av min kritik av den dåliga opinionsjournalistiken i svenska medier. Jag var förvånad att inte Sverige hade regelbundet publicerade sammanvägningar, poll of polls, trots att förutsättningarna är mycket goda. Det gläder mig att Sveriges radios ekoredaktion såsmåningom valde att också ta fram ett opinionsindex. Ekot har i stor utsträckning slutat att rapportera resultat från enskilda mätningar. Ekots sammanvägning bygger på en annan teknik och använder resultat från fler opinionsinstitut men ligger ändå väldigt nära MäMä.

Sedan ett tag tillbaka publiceras regelbundet många olika sammanvägda index. Det är utmärkt. Poll of polls är här för att stanna. Och det är i grunden en mycket positiv utveckling. Det skiftar fokus från enstaka mätningar till betydligt mer väl underbyggda trender.

Mätningarnas mätning (MäMä) sammanfattar opinionsläget från tidigare mandatperioder 2002-2006 och 2006-2010. De finns analyserade i våra väljarböcker, som t ex ”Regeringsskifte” (2008)  och ”Nya svenska väljare” (2013).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s