SOM-institutet

SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Institutet är en centrumbildning som drivs gemensamt av Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier och kommunikation. SOM-institutet kombinerar en närhet till den internationella forskningsfronten med en stark närvaro i svensk samhällsdebatt.

Finansieras genom forskningssamverkan
SOM-institutet är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen i Sverige. SOM erbjuder forskare och forskningsprojekt tillgång till data av högsta möjliga kvalitet. I januari varje år bjuder vi in till forskningssamverkan för kommande SOM-undersökningar. Forskare vid svenska universitet och högskolor kan medverka i de nationella, regionala och globala enkätundersökningar som genomförs varje höst. Utan deras medverkan skulle det inte bli några SOM-undersökningar genomförda.

Genomförs varje höst
SOM-undersökningarna går i fält en gång om året, i slutet av september. Stora slumpmässiga befolkningsurval får besvara undersökningarna genom antingen pappersenkäter eller webbenkäter. Fältperioden varar i omkring 150 dagar och inbegriper ett stort antal påminnelser via brev och telefon för att säkra en så hög svarsfrekvens som möjligt. Därefter avslutas kodning av öppna svar, dokumentationsarbete och validering av datamängder.

Presentationer av resultaten
De första resultaten från varje undersökningsomgång presenteras traditionsenligt vid det årliga SOM-seminariet i april och i samband med Vetenskapsfestivalen i maj. Vi medverkar också i Almedalen med ett årligt seminarium. Om du inte vill missa några spännande resultat kan du följa SOM-institutets verksamhet i sociala medier (Facebook och twitter).

Transparens
Varje SOM-undersökning avrapporteras i form av en forskarantologi. All dokumentation (samverkanspartners, formulär, arbetsrapporter, metodredovisningar och resultat) görs tillgängligt för alla så fort det är möjligt och presenteras på hemsidan www.som.gu.se. Huvudrapporten för de nationella undersökningarna presenteras veckan efter midsommar varje år. Huvudrapporten för de regionala undersökningarna presenteras strax före jul varje år. Vid vart och ett av dessa tillfällena håller vi pressträff där medverkande författare har möjlighet att presentera sin forskning.

Undersökningarnas värde varar
Avidentifierade data från alla SOM-undersökningar deponeras vid Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) och görs tillgängliga för studenter och forskare vid landets universitet och högskolor. Studierna dokumenteras på svenska och engelska enligt internationell standard. Det betyder att värdet av tidigare insamlade data blir större för varje år som går. Samlingarna sträcker sig från 1986 för de nationella SOM-undersökningarna och från 1992 för de regionala SOM-undersökningarna. SOM-studierna är de i särklass mest beställda undersökningarna hos det nationella dataarkivet (SND).

SOM-undersökningarna genererar varje år ett mycket stort antal vetenskapliga publikationer i form av uppsatser, artiklar, bokkapitel, böcker och avhandlingar. Närmare 150 forskare finns med i SOM-institutets forskarnätverk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s