Centerpartiet: Bra och dålig politik

Centerpartiet är alltjämt det parti som de svenska väljarna uppfattar som bäst på frågor som rör glesbygden. Väljarna associerar spontant Centerpartiet med en bra glesbygdspolitik (balansmått +32). Även bland Centerpartiets egna väljare toppar glesbygdsfrågorna (+67).Andra bra Centerpartigrenar enligt väljarna är företagarpolitiken (+23 bland samtliga), miljöfrågor (+19), frågor som rör lag och ordning (+19). Däremot är … Fortsätt läsa Centerpartiet: Bra och dålig politik

Centerpartiet: Poll of polls

Centerpartiet har haft en svagt fallande trend i opinionsmätningarna sedan riksdagsvalet 2006. Då fick partiet 7,9 procent av rösterna (se figur). Partiets snittsiffror sjönk ned under sex procent i början av år 2009 och har sedan fortsatt att falla. Avståndet till fyraprocentspärren är alltjämt betryggande. Av närmare hundrafyrtio mätningar är det bara en enda, från … Fortsätt läsa Centerpartiet: Poll of polls

Centerpartiet: starka fästen

Färgerna på Sverigekartan nedan illustrerar Centerpartiets röststöd i Sveriges kommuner i samband med riksdagsvalet 2006. Kommunerna delades in i fem likstora grupper efter partiets procentandel i riksdagsvalet. Vita områden visar t ex de tjugo procent kommuner där C hade lägst röststöd (0-5,8 procent).Med hänsyn taget till partiernas storlek visar våra analyser att röststödet för Centerpartiet … Fortsätt läsa Centerpartiet: starka fästen