Centerpartiets ideologiska resa

Häromdagen släppte Chapel Hill Expert Survey sitt nya dataset för 2019 med expertbedömningar av totalt 277 partiers ideologiska positioner längs ett stort antal åsiktsdimensioner (Bakker et al, 2020). Med hjälp av datamaterialet kunde vi undersöka hur experternas bedömningar av svenska partiers positioner förändrats sedan CHES påbörjade sina systematiska mätningar 1999. Vårt fokus låg på de … Fortsätt läsa Centerpartiets ideologiska resa

Svenskarna mer tveksamma till tvångsmedel 2

Här kommer mer detaljer från min och Ulf Bjerelds analys av svenskarnas inställning till olika tvångsmedel som presenterades i gårdagens DN. Siffrorna i de gula (2002) och blå (2008) kolumnerna visar andelen svenskar som anser att respektive tvångsmedel "aldrig bör kunna användas". I de gröna kolumnerna har jag beräknat en differens mellan 2002 och 2008. … Fortsätt läsa Svenskarna mer tveksamma till tvångsmedel 2

Centerpartiets väljare

Den 30 juli är Centerpartiets dag under Almedalsveckan. Här kommer samma information om Centerpartiet som tidigare presenterats för Vänsterpartiet och Folkpartiet!Bland Centerpartiets väljare finns en klar överrepresentation av kvinnor (56 procent) framför allt bland de yngre. I åldersgruppen 18-30 år är exempelvis två C-väljare av tre kvinnor (66 procent). Trots valframgångar bland de yngre i … Fortsätt läsa Centerpartiets väljare