Svenskarnas syn på korruption 1

För ett år sedan, i september 2010, dominerades diskussionerna kring lunchbord och köksbord här i Göteborg av mutskandaler och korruption. Inte på långt håll som vi oftare är vana vid. Utan på nära håll, i vår egen stad. Precis samtidigt gick 2010 års SOM-undersökning i fält. Den innehöll ett nytt frågebatteri om korruption som tidigare … Fortsätt läsa Svenskarnas syn på korruption 1

Professorns önskelista

Riksrevisionen ger universiteten kritik för att de inte hinner spendera sina anslag för forskning och utbildning. Göteborgs universitet tillhör de som har miljarder sparade i ladorna. Inga problem, det saknas knappast idéer om hur man snabbt kan göra stor nytta för svensk forskning och utbildning. Här följer några punkter som snabbt kan förbättra University of Gothenburg (UoG) när det gäller … Fortsätt läsa Professorns önskelista

Lund +1 : Göteborg -1

Under (alltför) lång tid har man inom Göteborgs universitet stött och blött frågan om huruvida GU skall inrätta ett Göteborg Institute for Advanced Studies. Idén har väckt stor entusiasm bland GUs forskare. GIAS var tänkt att attrahera de bästa toppkrafterna inom internationell forskning i form av kortare eller längre besök i den göteborgska forskningsmiljön. Unga … Fortsätt läsa Lund +1 : Göteborg -1