EUs partisystem

Svenska väljare använder sina vänster-högerkompasser flitigt när de röstar. De historiskt framgångsrika rumsliga metaforerna "vänster" och "höger" har visat sig vara mycket effektiva genvägar för att orientera sig i politiska landskap. Väljarna är i stor utsträckning överens om partiernas inbördes positioner längs vänster-högerdimensionen.Figur: Svenska väljares perceptioner av partiernas positioner längs vänster-högerdimensionen 1979-2006.Men den europeiska partirymden … Fortsätt läsa EUs partisystem