Partiledarkännedom 2001-2011

För att mäta partiledarpopularitet används i Sverige klassisk känslotermometerskala efter förebild från amerikansk väljarforskning. Skalan går från -5 (ogillar starkt) till +5 (gillar starkt) och är försedd med en kryssruta i händelse man inte känner till personen; då svarar man ”personen okänd för mig”.Frågekonstruktionen leder till en överskattning av partiledarkännedom; det tar helt enkelt emot att kryssa … Fortsätt läsa Partiledarkännedom 2001-2011

Svensk flyktingopinion 1988-2010

Januari månads "Månadens förslag" på bloggen har varit förslaget att "ta emot färre flyktingar i Sverige". Indikatorn har tillsammans med liknande indikatorer använts av opinions- och väljarforskare för att fånga in förändringar i svenska folkets uppfattningar i frågor som rör integration, invandring och flyktingmottagning. Åsiktsdimensionen (som ibland kallats xenofobisk-kosmopolitiska dimensionen, ibland flymting- och invandringsdimensionen) har varit … Fortsätt läsa Svensk flyktingopinion 1988-2010

Partiernas profiler 2010 enligt väljarna

I valundersökningarnas eftervalsintervjuer ställer vi den helt öppna frågan "...Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild vikt vid inför årets val?". Väljarna får alltså möjlighet att fritt associera partierna med vad de vill. När vi kategoriserat de öppna svaren kan man betrakta resultaten som ett slags "facit" på partiernas valkampanjer: Vad ledde alla … Fortsätt läsa Partiernas profiler 2010 enligt väljarna