Det förtidsröstande folket

Svenskarna är ett förtidsröstande folk. Sedan mitten av 1980-talet har regelmässigt omkring en tredjedel av svenskarna utnyttjat de internationellt sett frikostiga möjligheterna att förtidsrösta. I valet 2006 förtidsröstade 31,8 procent av de svenska väljarna. Numera kan vi gå och rösta upp till 18 dagar före valet. Sju av tio förtidsröster läggs under den sista veckan … Fortsätt läsa Det förtidsröstande folket

Hur högt blir valdeltagandet?

Mediarapporteringen kring Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning (SCB/PSU maj) tycks hittills inte ha uppmärksammat de skattningar av svenskarnas röstvilja som undersökningen alltid bjuder på. En snabb sammanställning visar att röstviljan uppskattades att vara omkring en procentenhet starkare i maj 2010 än i motsvarande undersökning inför 2006 års val.2002: SCB/PSU maj: 80,8 procent; riksdagsvalet 80,1 procent2006: SCB/PSU … Fortsätt läsa Hur högt blir valdeltagandet?

Ökande trafik mellan soffan och valurnan

Väljarrörlighet omfattar inte bara rörelser mellan olika partier utan också rörelser mellan grupperna röstare och icke-röstare. I själva verket är denna trafik mellan soffan och valurnan så omfattande att den i ett jämnt riksdagsval är lika utslagsgivande som väljarrörligheten över blockgränserna. När­ma­re 15 procent av medborgarna mobi­liseras eller demobiliseras från ett val till ett annat. … Fortsätt läsa Ökande trafik mellan soffan och valurnan