Tvåhundra dagar kvar

Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Planeringsarbetet inför alla de studier som skall genomföras i samband med valet är sedan länge i full gång. Svenska valforskningsprogrammet deltar i EU-nätverket PIREDEU som kommer att genomföra fem större koordinerade datainsamlingar i EUs 27 medlemsländer: 1) en europeisk väljarundersökning, 2) en kandidatundersökning, 3) innehållsanalyser av mediernas valrörelsebevakning, 4) innehållsanalyser av alla partiers valmanifest och 5) insamling av kontextuella makrodata. Den största satsningen hittills inom europeisk valforskning.

Den svenska europaparlamentsvalundersökningen 2009 blir den fjärde i ordningen. Det blir en stor besöksintervjuundersökning med ett urval på 2 700 personer. Fältarbetet startar måndagen efter valet. Sist hade vi 78 procent svarsfrekvens (formulär och kodböcker kan du fördjupa dig i på http://www.valforskning.pol.gu.se/)

Europaparlamentsvalen är en utmaning för alla demokratins huvudaktörer, och så även för statsvetare. Det forskningsmässigt mest spännande med eup-valen är att de erbjuder en möjlighet att närstudera väljarbeteende i ett sammanhang som är så olikt ett nationellt riksdagsval som man kan tänka sig: eup-valet är förlagt till en högst olämplig tidpunkt på året mellan skolavslutningar och midsommarafton, valtemperaturen är avsevärt lägre än i riksdagsvalen, agendan är annorlunda, medierna satsar mindre på bevakning, partierna satsar mindre på kampanjande och väljarna är avsevärt mer avvaktande. Väljarna är desamma och valalternativen (någorlunda) desamma som i ett vanligt riksdagsval, men kontexten är annorlunda. Vi vill veta ännu mer om vilka kontextfaktorer som förklarar varför väljarna beter sig annorlunda vid eup-val än i samband med riksdagsval.

I den timslånga besöksintervjun gör vi den här gången särskilda satsningar på bland annat frågebatterier om väljarnas politiska kunskaper, ideologiska grundvärderingar, användning av Internet och partitest, utvärdering av den sittande regeringen, åsikter om ytterligare utvidgning av EU, bedömningar av ekonomi och arbetsmarknad samt om personliga erfarenheter av arbetslöshet. Om du tycker vi missat något, tveka inte att tipsa oss om relevanta frågeställningar inför eup-valet 2009.

/Henrik Oscarsson

2 kommentarer på “Tvåhundra dagar kvar

  1. Borde ni inte också studera den märkliga paradoxen av att valet gäller ett paneuropeiskt parlament (!?) men valrörelserna försiggör som nationella händelser? Som om partidistrikten skulle ha egna program och agendor då vi väljer ledsmöter till Riksdagen.Det nationella och det europeiskt gemensamma är ju ett dilemma för såväl engagemang som relevans – och därmed för legitimiteten för EU:s institutioner, däribland parlamentet./PA

    Gilla

  2. Du pekar på ett av huvudskälen till varför valdeltagandet inte är lika högt i eup-val som i nationella val: Det bedrivs inga alleuropeiska valkampanjer. Partigrupperna har inga \”partiledare\”. Partigrupperna har inga gemensamma manifest. Och kanske det mest uppenbara: avsaknaden av parlamentarism; europaparlamentet väljer ju inte en statsminister som utser en regering. EUs grundare lär ha uttryckt att detta demokratiska underskott är priset för en kontinent i fred.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s