Folkinitiativ om extraval möjligt med ny grundlag

Den nya regeringsformen innehåller förslag om såväl införande av tvingande folkinitiativ som möjlighet att ställa till kommunala extraval. Kombinationen öppnar upp för en ny företeelse i svensk politik, nämligen folkinitierade misstroendeomröstningar (recall referendum). Svenskarna får härmed en teoretisk möjlighet att avsluta de lokalt förtroendevaldas mandatperiod i förtid. Men som ni snart kommer att se har Grundlagsutredningen uppfunnit en alldeles särskild svensk variant av misstroendeomröstning.

Så här skulle det gå till: Tio procent av kommuninvånarna initierar via namninsamling en lokal folkomröstning om att anordna ett kommunalt extraval. Då skall normalt sett en folkomröstning i frågan hållas.

Det finns goda möjligheter för fullmäktige att stoppa ett folkinitativ (läs detta inlägg). Det är dock sannolikt att kommunfullmäktige inte så lätt kan stoppa ett folkinitiativ om extraval. Två skäl. 1) För det första faller frågan om kommunalt extraval solklart inom ramen för kommunfullmäktiges beslutskompetens; det är alltså helt i sin ordning att anordna folkomröstning om extraval. 2) För det andra behövs en kvalificerad majoritet (2/3) i fullmäktige för att stoppa initiativet. Eftersom det alltid finns partier som tappat väljare i föregående val finns det följaktligen alltid partier som bedömer ett extraval som en möjlighet att vinna tillbaka väljare. Därför går också folkinitiativet om extraval igenom. Det kan inte stoppas på formella grunder. Oftast inte heller genom 2/3 majoritet.

Men historien är inte slut där. Det är nu det blir lite knivigt. Låt oss säga att folkomröstningen om extraval genomförs (Valdeltagandet blir dessutom betydligt lägre än i det kommunval i vilket kommunfullmäktige valdes). Ja-sidan vinner: Folket råder alltså fullmäktige att besluta om extraval. Vad gör fullmäktige? Folkomröstningen är fortfarande bara rådgivande. För att fullmäktige skall kunna besluta om att anordna kommunala extraval krävs återigen en kvalificerad majoritet (2/3) fast nu alltså en helt annan (!) än den som inte stoppade initiativet.

Till pudelns kärna: Skall de dubbla förlorarna (i beslutet om folkomröstning om extraval och i själva folkomröstningen) respektera resultatet i folkomröstningen eller använda sin legitima makt och stoppa beslutet om extraval? Jag gissar att det senare kommer att inträffa i de allra flesta fall. Det blir inget extraval. Samma folkvalda församling har först inte stoppat en folkomröstning vars resultat man sedan struntar i.

Medan vi bekantar oss med detta nytillkomna exempel på potentiella konflikter mellan valdemokrati och direktdemokrati kan vi dra oss till minnes den kanske mest kända recall-omröstningen som ägde rum i Kalifornien 2003. Arnold Schwarzenegger drev kampanj för att återkalla Gray Davis som guvernör. Ett av Schwarzeneggers tal inför omröstningen innehöll dessa minnesvärda ord: ”…NOW, GRAY DAVIS HAS TERMINATED JOBS, GRAY DAVIS HAS TERMINATED DREAMS, GRAY DAVIS HAS TERMINATED OPPORTUNITIES AND NOW IT IS TIME WE TERMINATE GRAY DAVIS…” Schwarzenegger vann lätt det guvernörsval som sedan följde.

2 kommentarer på “Folkinitiativ om extraval möjligt med ny grundlag

  1. Henrik,Väl iakttaget och väl formulerat, men jag tror att i fallet piratpartiet glömmer du en tredje kategori, nämligen den grupp sympatisörer som tidigare inte vare sig engagerat sig politiskt eller ens tagit ställning i val. Jag skulle vilja säga att de senaste årets närmast medborgarfientliga politiska agenda i hög grad bidragit till ett uppsving för politisk medvetenhet, inte minst bland unga.Vi får se på valdeltagandet i kategorin 18-35 i juni, men jag är övertygad om att det kommer att slå rekord i ett EP val. När det gäller utmanar- eller missnöjespartier av den sort du radar upp tror jag att du överdriver problematiken runt långsiktigt ansvarstagande. För det första är det väldigt få ämnesområden som kan mobilisera ett signifikant väljarstöd, i fallet Piratpartiet är det medborgarrätt, men jag tror att det finns få andra områden som berör på djupet. Så risken för att vi få en uppsjö av fokuspartier är obetydlig. Förr eller senare kommer antingen Piratpartiet att bredda sig, eller kommer deras fokusfrågor att absorberas av andra partiet, det senare verkar mest troligt.Dock är det närmast chockerande hur de etablerade partierna verkar oförmögna att förstå den ilska och känslan av att bli kränkt som medborgare på det sett som nu sker. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle behöva uppleva denna dag när en borgerlig regering totalt kissar i sina sympatisörers frukostflingor, att jag som aktiv Centermedlem skulle vara beredd att överge mitt parti för att ledningen inte längre respekterar vare sig eget partiprogram eller grundlagens andemening.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s