Folkpartiets väljare

Analysen av sammansättningen av partiernas väljare 2006 fortsätter idag med Folkpartiet. Kartläggningen bygger på en unik sammanslagen datamängd från undersökningar som samlades in ungefär samtidigt under hösten 2006. Det totala antalet respondenter uppgår till hela 26 140 personer! Huvudsyftet med kartläggningen är att ge en så god bild som möjligt av de väljare som står bakom respektive parti.

Kön- och ålderssammansättningen av folkpartiets väljare ligger mycket nära snittet i valmanskåren (51 procent av FP-väljarna är kvinnor, medelålder 47,2 år). I det här avseendet är partiets väljare är en spegling av valmanskåren.

Folkpartiets väljare skiljer ut sig framför allt när det gäller andelen med examen från en högskoleutbildning (38 procent; överrepresentation +15 procentenheter). Bland fp-väljar­na är det omkring tre gånger så vanligt att finna en forskarutbildad än i valmanskåren (3 procent; +2 pe). Personer utbildade inom områdena pedagogik (14 procent; +6 pe) och samhällsvetenskap/juridik (9 procent; +3 pe) förekommer oftare bland FP-väljare än i valmanskåren som helhet.

Profilen av välutbildade väljare slår givetvis igenom tydligt när det gäller yrkesgruppssammansättning. Två av tre folkpartister bekänner sit till de tre tjänstemannakategorierna (67 procent; +17 pe). Tjugofyra procent av fp-väljarna kategoriserar sig själva som arbetare (-14 pe). Det finns en klar överrepresentation av TCO- och Saco-anslutna (+4 respektive +9 pe) och en klar underrepresentation av LO-anslutna (-12 pe) i folkpartiets led. Bland folkpartiets kärnväljare är dessa mönster ännu lättare att urskilja: 78 procent tjänstemän. Folkpartiets väljare har klart högre inkomster än snittet i valmanskåren: 42 procent av fp-väljarna räknas in kategorin ”högsta inkomster” (+12 pe).

Historiskt har folkpartiets väljare tillhört de mest kyrksamma väljarna. I mitten av femtiotalet besökte var fjärde folkpartist kyrkan minst en gång i månaden. I samband med 2006 års val är kyrkobesöksfrekvensen bland fp-väljarna alls inget uppseendeväckande. De flitiga kyrkobesökarna utgör idag endast sex procent av folkpartiets väljare.

Folkpartiets väljare har en klart högre utbildningsnivå än snittet i väljarkåren. Det politiska intresset och förtroendet är också högre än genomsnittet. FP-väljarna är den mest politiskt kunniga gruppen partiväljare. Partiet har dock en klart lägre andel partiidentifierade än andra partier. ”Spindelnätet” nedan porträtterar FP-väljarna längs dessa dimensioner.
Källa: Oscarsson & Holmberg (2008). Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s