Svenskarna mer tveksamma till tvångsmedel

DN-debatt idag presenterar jag och Ulf Bjereld pinfärska analyser av opinionsläget när det gäller svenska folkets inställning till tvångsmedel. Frågeställningarna knyter an till grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter och till samhällskontraktet mellan stat och medborgare. Med vilka medel bör staten kunna (tillfälligt) begränsa sina medborgares fri- och rättigheter när den demokratiska rättsstaten är hotad? Frågeserien utvecklades från början inom ramen för forskningsprogrammet Övervakningssverige och användes första gången 2002.

Rådande hotbilder styr i stor utsträckning hur mycket tvångsmedelsanvändning som medborgarna anser är berättigat. Sedan vi första gången mätte tvångsmedelsopinionen 2002 har hotbilderna mot den nationella säkerheten blivit mindre svarta. Det är huvudförklaringen till den opinionsförskjutning i mer restriktiv riktning som ägt rum. Hösten 2008 var svenska folket betydligt mer tveksamma till tvångsmedelsanvändning.

Figur 1 : Andel svenskar som anser att olika tvångsmedel ”aldrig bör kunna användas” för att motverka hot mot Sveriges nationella säkerhet 2003 och 2008 (procent).

En mer detaljerad sammanställning av resultaten finns i tabellen nedan. För att se tabellen bättre kan du klicka på den.

Opinionsförändringarna mellan 2002 och 2008 är olika stora i olika grupper. I figurerna nedan illustreras hur sambandet mellan ålder och inställning till tvångsmedel bland män (rött) och kvinnor (blått) har förändrats mellan 2002 och 2008. Här har de sex jämförbara indikatorerna (se ovan) slagits samman till ett index mellan -6 (restriktiv inställning till tvångsmedelsanvändning) och +6 (tolerant inställning till tvångsmedelsanvändning). Förändringarna i mer restriktiv riktning har varit större bland äldre kvinnor och yngre män.

Mer tabellmaterial kommer inom kort. Läs mer om SOM-undersökningarna på http://www.som.gu.se/

3 kommentarer på “Svenskarna mer tveksamma till tvångsmedel

  1. Signalspaning är förvisso övervakning men i strikt bemärkelse är det inget tvångsmedel. Ni kanske borde se över er begreppsanvändning.

    Gilla

  2. Inget överraskande här. De paranoida \”massövervaknings\”-propagandisterna har föga stöd för sin extrema agenda. Det svenska folket håller hårt på demokratins grundstenar med en fri press och åsikts- och demonstrationsfrihet, men är inte alls lika avvisande till de olika former av övervakning som det fokuserats så mycket kring på sistone.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s