Opinionsläget inför sommaren

De senaste dagarnas turbulens kring opinionsförändringarna under maj har understrukit betydelsen av att ta hänsyn till fältperioderna — den tidsperiod under vilken undersökningarna genomförs — när man uttolkar resultat från opinionsmätningar.

Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning har fått helt obefogad kritik. Henrik Brors kallade mätningen för en felmätning när det i själva verket handlar om en feltolkning. I början av maj när SCB genomförde huvuddelen av intervjuerna var de rödgröna fortfarande i en klar ledning. Synovates aprilmätning slutade samlas in den 28 april, samma dag SCB påbörjade sitt fältarbete. I Synovates aprilmätning hade de rödgröna en ledning på 8,2 procentenheter! Att kritisera SCB för att de missat opinionsförändringar som i huvudsak ägt rum under partisympatiundersökningens uppföljningsarbete i slutet av maj saknar seriositet. Ändå väljer SVT Text idag att kontrastera dagens Sifomätning med SCB-mätningen trots att det skiljer en månad mellan dem.

Gårdagens seminarium om Väljarbarometrar som arrangerades av Statistikfrämjandet underströk flera lärdomar som är viktiga att förmedla vidare. För det första genomför Sifo sedan början av året även intervjuer via mobiltelefon, berättade Toivo Sjörén. SCB gör sedan länge ett individurval och använder därefter allt som står i deras makt för att få tag i människor på telefon oavsett om den är fast eller mobil. Även Demoskop ringer mobiltelefoner. Kritiken att telefonundersökningar inte skulle nå mobiltelefonburna svenskar kan med andra ord skrinläggas. Därmed faller exempelvis SVT Rapports huvudskäl varför de bygger in resultat från Accesspaneler (on line paneler) i sitt Väljarindex.

Med dagens Sifomätning i bagaget kan vi konstatera att det sannolikt ägt rum en kraftig opinionsförändring under senare delen av maj. Inte orimligt kraftig om man ser nyktert på saken och använder min poll of polls där man slipper ”en mätning i taget”-sjukan: Här är förändringen från VSMP-ledning på kring fyra procentenheter 1 maj till 0,5 procentenheter 13 juni. Variationen i de undersökningar som presenterats är mer anmärkningsvärd än storleken på opinionsförskjutningen.

De främsta kandidaterna till förklaringar är

1) Greklandskrisen som satt fokus på regeringens ekonomiska krishantering — en gren där svenska folket tidigare givit regeringen med beröm godkänt enligt SOM-institutets undersökningar. Alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet kommer att gynnas av en valrörelse där fokus ligger på ekonomi och krishantering och, inte minst, budskapet att Sverige klarat krisen relativt sett bättre än andra länder (lagen om relativ deprivering är kanske så nära samhällsvetenskapen kommer en naturlag)

2) De rödgröna har lämnat besked om vilken politik de tänker föra och det har inneburit att väljarna inte längre kan önsketänka om oppositionens framtida politik. Gestaltningen av de rödgrönas politik har kommit att fokusera helt på privatekonomiska effekter och höjda skatter, vilket sannolikt missgynnar dem, istället för ideologiskt utfall i termer av ökad jämlikhet, mindre inkomstskillnader och ökad social trygghet (som är huvudavsikten med utspelen). En valrörelse som gestaltar ideologiska skillnader när det gäller välfärd och miljö skulle falla SVMP bättre i smaken än de diskussioner som just nu förs. SVMP behöver få väljarna att lyfta blicken och fundera på frågan: ”Hur många hundralappar i månaden är ett mer jämlikt och rättvist samhälle värt för dig och dina närmaste?”. Ingen vill betala mer i skatt såvida inte man blir övertygad om att det finns andra betydande värden i den andra vågskålen.

3) Alliansen har inlett sin kampanj vilket inte minst resulterat i en mobilisering av borgerliga sympatisörer. Enligt SCB/PSU har omkring 140 000 väljare rört sig från gruppen ”vet ej” till att kalla sig M-sympatisörer mellan november och (början av) maj. De aggregerade opinionsförändringarna vi ser beror alltså i huvudsak på väljarmobilisering och i mindre grad på att Alliansen vinner väljare från andra sidan blockgränsen. Utvecklingen visar att valet i huvudsak är en mobiliseringskamp.

8 kommentarer på “Opinionsläget inför sommaren

 1. Henrik, det var väldigt intressant läsning. Jag har dock ett förslag hur man kan göra det fylligare. Länka gärna ord i texten till vidareläsning, t ex var säger Brors det han säger? SVT Text har också en hemsida osv.Webbsidor gör ju referenser så lätta att följa!

  Gilla

 2. SD ser ut att ha stabiliserat stödet i \”poll of polls\” kring fyraprocentspärren efter den lilla \”Aftonbladet-effekten\” under vintern. Med tanke på den väldokumenterade underskattningen av partiet i opinionsmätningarna kan man på goda grunder räkna med att partiet i verkligheten ligger en bra bit över spärren och tycks vara på väg att göra det man brukar göra; minst fördubbla stödet från det senaste riksdagsvalet. Kanske partiet åtminstone kan tävla med FP om att bli fjärde största parti? Eller vad säger du, Henrik? Bör jag hellre lyssna till statsvetarnas kroniska negativism kring SD?

  Gilla

 3. @Lars: Jag beundrar din orubbliga optimism. Själv har jag, liksom Per Gudmundson på SvD http://tinyurl.com/3yo3p75 funderat en del kring SDs eventuella \”vågmästarskap\”. Min slutsats är att det ideologiska avståndet mellan de nuvarande riksdagspartierna och Sverigedemokraterna är så stort att det helt enkelt inte är sannolikt att partiet kommer att spela någon vågmästarroll i riksdagen. Det är mer sannolikt att den större minoriteten väljer att samarbeta med något mindre parti i motsatt block än att släppa in SD. Så länge inte SD blir ett tio-femtonprocentsparti kan de alltså inte hoppas på något inflytande över huvudtaget om de skulle komma in i riksdagen. Vad är din bedömning?

  Gilla

 4. Optimism vet jag inte. Jag försöker bara göra en objektiv bedömning av SD:s stöd. Inför valet -06 trodde jag på ett resultat kring 3 % och inför förra årets EUP-val på 2-3 %, så ingen kan då beskylla mig för att ha överskattat partiet. Angående vågmästarskapet håller jag med dig. Det är sannolikare att blockpolitiken bryts upp än att något av blocken stöder sig på SD. Inte direkt negativt för SD på lång sikt. Det lär skapa förutsättningar för att SD verkligen kan växa till sig och bli ett av de större partierna, förutsatt att de klarar den första mandatperioden i riksdagen på ett bra sätt och inte faller samman som t ex Ny demokrati.

  Gilla

 5. Intressant med Gudmundson förresten. Han har väl som enda (?) borgerlig skribent luftat tanken om att inlemma SD i regeringsunderlaget:\”Vad är värst? Att ha kommunisterna i regeringen eller Sd som stödparti?Den svenska demokratin har visat sig stabil nog att kanalisera den opinion som var grund för VPK. Tids nog måste även den opinion kanaliseras som ligger till grund för Sds framgångar. Jag gör det hellre nu medan Sd är ett litet parti, än att vänta tills de uppfyllt sin potential om 46 procent\”http://gudmundson.blogspot.com/2009/05/mer-om-svensk-linje.htmlJag har själv bidragit med en kommentar där jag, liksom du, pekar på det stora avståndet mellan SD och riksdagspartierna. Ett litet utdrag:\”Vi är nog väldigt långt från en dansk situation i det extrema Sverige. Det kräver ju att alliansen, likt danska Venstre, svänger i invandringspolitiken och börjar förespråka åtstramningar i asylsökar- och anhöriginvandringen. Och en sådan utveckling är nog inte så sannolik då Sverige verkligen är extremt och närmast unikt i sin naivitet och kravlöshet i de här frågorna, och där det politiska etablissemanget har målat in sig i ett hörn där det är svårt att backa. Ofantligt med prestige har investerats i utfästelserna om att driva en \”generös flyktingpolitik\” och att omvandla Sverige till ett \”mångkulturellt samhälle\”, och trots att kostnaderna för detta historiska misstag bara blir högre och högre för det svenska samhället så framhärdar riksdagspartierna på den extrema linjen, och de flesta vill ju även gå ännu längre (främst V, MP, FP, C och KD).\”

  Gilla

 6. Hej Henrik,Varför har du med SCB i din poll of polls? I maj är den mätningen 5-6 månader gammal, och precis som du skriver i bloggposten så är ju mätningar en färskvara.HälsningarAnders

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s