Så slutar riksdagsvalet 2010

Det blir regeringsskifte i Sverige i höst. De rödgröna når egen majoritet, Mona Sahlin blir statsminister trots ett historiskt dåligt valresultat för Socialdemokraterna, samtliga sju riksdagspartier klarar sig kvar, Sverigedemokraterna missar fyraprocentspärren, och valdeltagandet kravlar sig strax över åttio procent och stannar på 80,2.

I Göteborgs universitets Valtips 2010 har totalt 813 personer under maj och juni fått gissa valresultatet i riksdagsvalet 2010. Här är resultatet av deras kollektiva tips. Om man tror mer på Wisdom of the Crowd än på opinionsmätningar slutar riksdagsvalet så här:

Vänsterpartiet: 5,5 procent
Socialdemokraterna: 32,0 procent
Miljöpartiet: 9,9 procent

Centerpartiet: 5,2 procent
Folkpartiet: 7,1 procent
Kristdemokraterna: 4,4 procent
Moderaterna: 28,5 procent

Sverigedemokraterna: 3,8 procent
Piratpartiet: 1,3 procent
Junilistan: 0,4 procent
Feministiskt initiativ: 0,9 procent
Övriga partier: 1,0 procent

Valdeltagande: 80,2 procent

Kommentar: Valtips utan avsändare har rensats bort. En handfull inkomna valtips har rensats bort på grund av att de givit ett specifikt parti 100 procent. Medianresultatet för de olika partierna ligger mycket nära medeltalen.

Efter den 22 september vet vi vem av deltagarna i valtipset som hamnat närmast valresultatet. Vinnaren presenteras här på bloggen.

18 kommentarer på “Så slutar riksdagsvalet 2010

 1. Helt otroligt att tipparna tror att SD skulle göra ett katastrofval och missa riksdagen. De kan inte ha tagit intryck av de senaste valen och den oerhörda underskattning som partiet varit föremål för där. För att man ska kunna tro att SD är på väg att missa riksdagen måste partiets opinionssiffror störtdyka och snittet hamna under 3 %. Så lågt har inte partiet snittat på många år. Enligt tipparna skulle alltså SD vara ÖVERSKATTAT i många opinionsmätningar (det har de facto hittills aldrig hänt inför något val i någon enda mätning). Helt sanslöst.

  Gilla

 2. Kan du tänka dig att släppa lite data om hur tippandet har förändrats med tiden? Tog tipparna intryck av opinionsmätningarna och skiftade högerut i sina förutsägelser under de sista veckorna? Eller lät de sig inte påverkas?

  Gilla

 3. Det är bara att titta på hur många av läsarna som fyllt i \”bra\” kontra \”dåligt\”(i skrivande stund 11 resp. 3) för att förstå att undersökningen i fråga har slagsida mot ett urval av populationen som gillar vänster mer än höger./HC

  Gilla

 4. Det förvånar alltid mig att många verkar blanda ihop vad de TROR är sant med vad de HOPPAS är sant. Det gäller inte minst SD-anhängare på internet.Man kan tro mycket konstigt och man får hoppas vad man vill — men man kan i alla fall försöka hålla isär dessa två saker, åtminstonde för sig själv.

  Gilla

 5. \”Det gäller inte minst SD-anhängare på internet.\”Vad menar du? Ge några exempel på detta. Själv försöker jag att göra en så objektiv bedömning av SD:s stöd som möjligt (man vill ju inte bli besviken på valnatten). Min bedömning utgår då inte från vad jag tror eller hoppas utan från realiteter. För SD:s del gäller då: det aktuella opinionsläget (SD snittar kring fyrapocentspärren vilket är minst dubbelt så högt som inför valet -06) + skämmighetseffekten = SD en bra bit över spärren. Den stora osäkerhetsfaktorn är givetvis skämmighetseffekten. Det kan ju inte uteslutas att den blivit mindre, men förra årets EUP-val visade att så absolut inte var fallet. Hur tipparna som tror att SD ska missa riksdagen tänkt vore verkligen intressant att ta del av. Man får nog gissa att realiteterna fått ge vika för en stor dos önsketänkande…

  Gilla

 6. Detta med \”skämmighetsfaktorn\” har nått mytologisk kvalitet inom SD, så entusiasterna har under fyra års tid lagt sig till med den troligen helt puckade vanan att lägga på allt från 70-100 procent på mätresultat, oavsett hur höga. Har någon i SD kollat fakta?http://status.st/Före valet 2006 var det få mätningar som ens mätte SD separat. Men synövätes mätning före valet under sommaren 06 prickade faktiskt valresultatet. I övrigt ligger de få mätningar som förekomm under, ja, men oftast inte med mer än ca en procent under faktiskt valresultat, vilket knappast skämmer ut något mätinstitut.Sedan skall SD komma ihåg att partiets röstbas utgörs av de tre procent i SCB:s prioriteringsmätningar av sakfrågor, som rankar invandrarfrågan högst. Större är inte den gruppen, vilket är själva grundorsaken till SDs problem att nå över 4 procent, och även därför är dessa \”skämmighetspålägg\” helt orimliga.fd student stats, gbg

  Gilla

 7. \”Detta med \”skämmighetsfaktorn\” har nått mytologisk kvalitet inom SD\”Du är rolig, du. Skämmighetseffekten är högst reell. Det förstår man inte minst när t o m Henrik kompenserar för den när han ska gissa SD:s resultat. 😉 Läs t ex detta som Henrik skrivit om saken:\”Sverigedemokraterna var ännu en gång underskattade i opinionsmätningar före valet. Partiet snittade kring två procent i mätningarna under slutskedet men fick alltså ett betydligt större stöd än så (3,3), blott sju tiondelar från fyraprocentspärren.\”http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/rekordmanga-slangde-bort-sina-roster.html\”Precis som du säger är det välkänt att respondenter svarar annorlunda om de är anonyma (nät/postenkäter) än när de besvarar frågor från en intervjuare (telefon/besök). Skillnaderna uppstår framför allt när man frågar om saker som är känsliga, som t ex om åsikter om homoadoptioner eller om inställning till invandring och flyktingar. I fallet SD går fenomenet under namnet \”skämmighetseffekten\”, att det finns en social kostnad för att medge att man sympatiserar med SD.\”http://www.henrikoscarsson.com/2010/02/natmatningar-gynnar-v-mp-och-sd.html?showComment=1266778778905#c2078007398692321602\”I övrigt ligger de få mätningar som förekomm under, ja, men oftast inte med mer än ca en procent under faktiskt valresultat, vilket knappast skämmer ut något mätinstitut.\”En procentenhet i SD:s fall handlade om en stor del av deras väljarstöd. Det handlar alltså inte om någon marginell underskattning; den är oerhört stor. Samma grova underskattning kan även noteras i VALU-undersökningarna.\”vilket är själva grundorsaken till SDs problem att nå över 4 procent\”Vilka problem? Bara den här månaden har SD legat över 4 % i tre mätningar hittills (som högst 5,6 %). Man har inte ens problem att snitta över 4 % nuförtiden. Lägg skämmighetseffekten till dessa siffror och partiet har inga som helst problem att nå över 4 %. Mig kvittar det dock om du och partiets motståndare underskattar SD. Det är nästan att föredra; chocken för er kommer ju att bli så mycket större när valresultatet visar partiets verkliga storlek i höst. Själv har jag hittills inte överskattat partiet. Jag prickade i princip in valresultatet -06 och underskattade partiet något i förra årets EUP-val.

  Gilla

 8. re larssnitten för SD före eu-valen låg under fösta halvåret 2009 på mellan 3.1 till 4.0 per månad (status.se) – SD fick sedan 3.3 i valet. Var är underskattningen? Att SD skulle ha \”snittat två procent\” är helt enkelt inte sant.Den här hysterin inom SD är säkert kul för de närmast inblandade, men det gör inte \”skämmighetsfaktorn\” mer sann. Facit får vi i valet.

  Gilla

 9. re förra.Korrigering: skall vara \”status.st\”Tillägg: Självfallet är en procents avvikelse (i valet 2006) en stor avvikelse för ett litet parti, det säger sig själv, men det är ett rimligt mätfel som uppstår i rätt små undersökningar för små partier. Detta innebär därmed INTE att mätfelen kommer att vara 30 procent när SD blir större, vilket partianhängare antar även idag. Trodde detta var poänglöst att ta med i min första kommentar, men så klart upprepar folk just samma feltänk i repliker här. Jag upprepar att ett mätinstitut prickade SD helt rätt under en sommarmätning 2006.Utifrån ditt synsätt, vad tror du om resultatet i höstens val för SD?

  Gilla

 10. Vi väntar väl på en systematisk genomgång av underskattningen av SD i mätningarna. Jag kan bara ge lite inspel från min horisont:I de svenska Väljarundersökningarna (stora urval och besöksintervjuer) som jag ansvarar för tillsammans med Sören Holmberg, tenderar SD att vara systematiskt underskattade. Exempel: I Europaparlamentsvalet röstade 3,3 procent på SD men i Europaparlamentsvalundersökningen var det bara 1,6 procent som uppgav SD-röstning. Huvudförklaringen torde ligga i det faktum att SD-väljare tenderar att ha lägre politiskt intresse och kunskaper, lägre politiskt förtroende och vara klart yngre än snittet. Väljare med sådana egenskaper brukar för det första ha ett större motstånd att vara med i undersökningar och för det andra vara svårare att lokalisera. Det kan möjligen också handla om en skämmighetseffekt, men här är bevisföringen ännu så länge indirekt. \”Skämmighetseffekten\” är nämligen väl dokumenterad när det gäller åsikter och preferenser. Människor är klart mer intoleranta mot allt möjligt i en postenkät eller webbenkät än vad de är i telefon- och besöksintervjuer. Det kan ibland skilja tiotals procentenheter i skattningarna. Närvaron av en annan människa av kött och blod gör dig mindre yvig och mer modererad i dina ståndpunkter.Att ett parti går till val på ett program som anhängarna själva gärna vill associera till skamkänslor är en lite udda kampanjteknik. Att vara \”det förbjudna partiet\” kanske fungerar en gång till för SD?

  Gilla

 11. OK, men om man läser genomsnitten för alla mätningar, som de redovisats hos status.st, så verkar de vara i rätt bra överenstämmande med valresultaten. Vid EU-valet med god precision. Det var så vitt jag förstår ämnet för den här diskussionen, och i varje fall är det så den enskilde sverigedemokraten förstår saken, eftersom den tas upp efter praktiskt taget varje gjord mätning, oavsett mätinstitut och mätresultat.

  Gilla

 12. Re Anonym\”\”snitten för SD före eu-valen låg under fösta halvåret 2009 på mellan 3.1 till 4.0 per månad (status.se) – SD fick sedan 3.3 i valet. Var är underskattningen? Att SD skulle ha \”snittat två procent\” är helt enkelt inte sant.\”\”Det där stämmer inte. Mätningar med avseende på EU-val och mätningar med avseende på riksdagsval är två olika saker. Äpplen och päron. I EU-valet 2009 överträffade SD än en gång även sitt bästa EU-mätresultat man hade inför valet. Snittmässigt räknat låg man väl under valresultatet i EU-mätningarna med ca: 2 procentenheter.Läs och begrunda: http://privat.bahnhof.se/wb492673//11%20Main%20frame%20EU-val.html

  Gilla

 13. \”Att SD skulle ha \”snittat två procent\” är helt enkelt inte sant.Den här hysterin inom SD är säkert kul för de närmast inblandade, men det gör inte \”skämmighetsfaktorn\” mer sann.\”Så Henrik har helt plötsligt blivit SD:are? Det var han som, helt korrekt, noterade att SD snittade kring 2 % och beskrev skämmighetseffekten.\”Att ett parti går till val på ett program som anhängarna själva gärna vill associera till skamkänslor är en lite udda kampanjteknik.\”Vad menar du? Här handlar det inte om något program utan om att förklara varför SD är så oerhört underskattat i mätningar. Jag har då inte hört dig eller Holmberg använda något annat begrepp för att förklara underskattningen. Var det inte just Holmberg som myntade begreppet \”skämmighetseffekten\”? Din beskrivning av SD-väljarna stämmer väl för övrigt in minst lika mycket på Piratpartiet och där finns inte någon grov underskattning. Förklaringen måste därför främst finnas i den repression som SD är utsatt för, som får en del väljare att hålla inne med vilka de sympatiserar med. Du själv skrev ju även detta angående SD-väljarna:\”De SD-väljare som röstar är trognare än många andra partiers väljare och de bestämmer sig relativt tidigt för hur de skall rösta.\”Skulle sådant signalera \”lägre politiskt intresse och kunskaper\” hos väljarna?

  Gilla

 14. \”men det är ett rimligt mätfel som uppstår i rätt små undersökningar för små partier\”Låt mig då återigen citera Henrik:\”Sverigedemokraterna var ännu en gång underskattade i opinionsmätningar före valet. Partiet snittade kring två procent i mätningarna under slutskedet men fick alltså ett betydligt större stöd än så (3,3), blott sju tiondelar från fyraprocentspärren.\”Du är nog rätt ensam om att tycka att denna helt otroliga underskattning av ett parti (som snart kan sitta i riksdagen) är ett \”rimligt mätfel\”…\”Detta innebär därmed INTE att mätfelen kommer att vara 30 procent när SD blir större, vilket partianhängare antar även idag.\”Nej, underskattningen inför EUP-valet, där SD ökade, var väl ännu större…\”Jag upprepar att ett mätinstitut prickade SD helt rätt under en sommarmätning 2006.\”Så vad vill du ha sagt? Att SD kommer att få kring 6 % (resultat i nylig sommarmätning inför årets val)? Jag har inte ifrågasatt detta. Även inför EUP-valet kom en mätning nära SD:s valreslutat, men de övriga låg långt under och snittet oerhört långt under.\”Utifrån ditt synsätt, vad tror du om resultatet i höstens val för SD?\”Jag gissar att SD får mellan 5-7 %, kanske mer.

  Gilla

 15. Apropå mätfel så vill jag inte undanhålla eventuellt intresserade detta svårslagna rekord (?):\”Stora förlorare är sverigedemokraterna, som enligt opinionsundersökningen går back hela 2,5 procent och endast har kvar 1,9 procent av sitt väljarstöd.\”http://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/article492660/Kraftigt-uppat-for-moderater-i-Trelleborg.htmlSD hade alltså fått 4,4 % i kommunvalet -02 i Trelleborg och såg nu, enligt opinionsmätningarna, ut att nästan raderas ut inför valet -06. I själva verket gjorde SD dundersucce i detta val och stormade fram till 12,59 %! Snacka om att de stackars SD-motståndare som tog denna mätning på allvar måste ha fått en ordentlig chock på valnatten…

  Gilla

 16. Göteborgs universitets valtips i all ära… Jag är övertygad om att resultatet blivit mer korrekt om man skickat frågan till alla dom som svarar på göteborgs universitets enkäter om val…De som tippar är en väldigt skev grupp, enbart akademiker + möjligen studenter… Fick studenterna vara med? I juni är många av dessa borta på lov… Om det bara är lärare och professorer på universitetet så är det ett extremt skevt urval… Jag gissade tidigare i våras på följande resultat i riksdagsvalet:De rödgröna (hela blocket) ca 170 mandatAlliansen (alla) ca 150 mandatSD ca 25 mandat = Ny demokrati 1991Möjligen gör alliansen ett litet bättre val o de rödgröna ett litet sämre men jag tror att de rödgröna blir större än alliansen… Kanske 165-155 men inget av blocken får majoritet…Vi har stora problem med både massarbetslöshet och allt större bostadsbrist i Sverige…. Dessa problem har ingen politiker på ett trovärdigt sätt visat en lösning på… Det talas om arbetskraftsbrist snart… Det snacket har vi hört i drygt 10 år…I almedalen frågade jag bl.a. Erik Åsbrink hur analfabeter från afrika ska få arbete i Sverige….Han hade ingen aning, och det är hederligt av honom… Det stora problemet är att ingen annan heller har någon aning…Fast problemet med insider/outsiders (både på arbetsmarknad och bostadsmarknad) är så stort att ingen politiker vill ta i frågan… I synnerhet inte precis före ett val…Sverige har haft hög arbetslöshet i snart 20 år… Större delen av den övriga västvärlden har haft det i snart 40 år och trenden är dessvärre negativ… Arbetslösheten stiger om du jämför siffrorna idag med de för 10 år sedan. Det krävs allt mer för att få ett kvalificerat arbete o det är inget som politiker kan göra så mycket åt…SD kommer inte att få vara med i TV, de får inte annonsera mm… Samtidigt brinner det i Rinkeby och Rosengård… Visst kan man synpunkter på delar av SD:s politik men som Voltaire sa:Jag hatar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att framföra dem.Fast det gäller inte SD i Sverige, dom skall tigas ihjäl… Det kommer inte att fungera och det slår snarare tillbaka på etablissemanget… De debatter som varit mellan SD och olika partiledare har inte gått så bra för de etablerade partierna…Alliansen har misslyckats med jobbfrågan och det är förödande för dom… S har misslyckats med samma sak tillsammans med Mp och Vpk mellan 2000 o 2006 åtminstone…Båda blocken har förlorat trovärdighet när det gäller sysselsättningen… Det talar för SD…Sedan tror jag att akademiker är mer politiskt korrekta än vanliga tippare… SD får mellan 6 och 8% i valet och blir vågmästare om inte något parti åker ur riksdagen… Centern är nog mest illa ute fast även KD och Vpk är osäkra kort… Vpk klarar sig dock med kamrat 4%… Det är värre för alliansen 2 partier nära spärren samt röster till och från SD som kan ställa till det..Jonas M

  Gilla

 17. Nu har valet och vi kan konstatera att jag hade både fel och rätt…Jag underskattade alliansen och överskattade de rödgröna… Hur är det möjligt för de rödgröna att missa i årets val?Enda anledningen är orsaken till att arbetslösheten ökat, invandringen… Den ville ingen diskutera och därför kunde alliansen skickligt få folk att tro att arbetslösheten berodde på finanskrisen….Vi hade massarbetslöshet innan krisen också…Nästa val 2014 så kommer C, Fp, Kd, Vp och Mp tillsammans få 25-30%. Jag tror alla kommer över 4%…S tappar ytterligare och får ca 22%…M tappar också pga massarbetslöshet, bostadsbrist och en allt högre brottslighet…. Dom får ca 24%…2014 kommer Sd få minst 20% av rösterna…. I synnerhet om de etablerade partierna och medierna fortsätter att ljuga och mörka alla problem…Vem mördade Elin förresten? Vem rånar och våldtar i allt större utsträckning? JM…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s