Generna bestämmer hur liberal du är?

Samla ihop DNA från 13 000 australiensare med olika starka släktband till varandra och låt dem sedan fylla i ett frågeformulär med femtio påståenden. Undersök sedan om det finns ett samband mellan genuppsättningar och liberala/konservativa attityder. Det är svårt att greppa men en forskargrupp under ledning av Peter K Hatemi har faktiskt genomfört en sådan studie. De publicerar resultat som visar vissa samband mellan gener och ideologiska grundvärderingar.

Det finns ingen teori som driver forskningen. Metoden (genome wide linkage) är helt explorativ och gör det möjligt att identifiera genmarkörer vars existens korrelerar statistiskt med vissa egenskaper, i det här fallet handlar det om ideologiska grundvärderingar. Författarna till studien har isolerat tre områden i våra gener (på kromosom 2, 4 och 9) som uppvisar systematiska samband med liberal-konservativa attityder. Förklaringskraften är dock inte särskilt imponerande; de mest intressanta ”spikarna” i genomsökandet av DNA tycks kunna förklara 9-13 procent av variationen i liberal-konservativa attityder (Ingen genetisk determinism där inte). Förklaringskraften är inte särskilt imponerande ens med samhällsvetenskapliga mått mätt.

Studien har blivit en stor snackis i statsvetarvärlden. Trenden är tydlig. Intresset för genetiska förklaringar har nått mitt eget ämne. Statsvetarna tycks i det här fallet följa i samma fotspår som många andra forskningsfält nämligen att försöka hitta alltings ursprung i vårt genom. Författarna frågar sig den mer övergripande frågan om huruvida politiskt tänkande skulle vara distinkt skiljt från många av våra övriga egenskaper och beteenden.

”Do political temperaments spring from the same biological sources as other personal temperaments and psychological traits, or is political thought distinct from other components of our behavior? Which biological systems are connected to which political belief structures?”

Inom medicinsk forskning ger många läkemedelsföretag nu upp hoppet om att kunna ta fram effektiva målsökande mediciner som kan pussla i våra gener för att vi skall kunna bli friskare. Istället tycks uppkomsten av sjukdomar och skadliga beteenden vara ett mycket intrikat och komplicerat samspel mellan våra gener och olika miljöfaktorer.

Så det dröjer nog innan vi skickar med en tops tillsammans med våra frågeformulär. Politisk socialisation — olika socialisationsagenters och miljöers sociala påverkan på individers normer och värderingar — har åtminstone i min bok alltjämt en betydligt starkare förklaringskraft när det gäller ideologiska grundvärderingar än vad våra gener tycks ha.

Källa: Hatemi, Peter K., et al. 2011 Genome-Wide Analysis of Political Attitudes.” Journal of Politics 73(1):1–15

4 kommentarer på “Generna bestämmer hur liberal du är?

  1. Likt en person är född med en viss sexuell läggning är han också född med en politisk läggning, åtminstone de som är övertygade. Jag är borgerlig (i meningen att jag gillar ägande, personligt ansvar och individualistisk syn på människan)och har alltid varit det. De socialistiska idéerna är fullkomligt främmande för mig och kollektivism upplever jag som frånstötande ända sedan \”De rödas uppror\”, \”Ville,Valle och Viktor\”, \”Vilse i pannkakan\” och \”Sprätten som satt på toaletten\” i min tidiga barndom på sjutiotalet. Detta avspeglar något djupt liggande medfött drag i min personlighet, utan tvekan. Förmodligen har de motsatta kollektivistiska och individualistiska impulserna i vår art bägge varit centrala för artens enorma framgång och jag tycker det verkar sannolikt att motsatserna motsvaras av en underliggande biologisk verklighet i form av genmönster.

    Gilla

  2. Jag utgår från att de kontrollerat för \”nära\” släktskap. Att någon röstar som resten av familjen är väl inte överraskande. Men jag antar att de har plockat ut personer som garanterat inte känner varandra, men med samma gener, och sett korrelationer i attityder. Risken är ju annars att det \”sociala\” släktskapet driver hela effekten.

    Gilla

  3. En mer sannolik förklaring till korrelationen är att man blir påverkad av sin familj att anamma sin politiska läggning, -kan antingen vara (positivt) genom en \”hjälte\” i familjen eller (negativt) genom ett \”svart får\”, men en konsensus har funnits inom släkten om vad som är rätt och fel politiskt. Att politiska åsikter har samband med sexuell läggning betraktar jag som nonsens.Det enda sätt jag kan se som detta kan testas är att se huruvida enäggstvillingar som skiljts vid födseln har samma politiska åsikter, men adoption och de förhållanden detta ger kan kanske också ge viss bias så en bra metod för detta är kanske svår att hitta.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s