Gott nytt år 2015!

Efter det uteblivna förannonserade beslutet om extraval den 22 mars kan Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet nu återgå till ursprungsplanen för 2015 års forskningsaktiviteter. Det känns på sätt och vis skönt. Visserligen hade vi redan före jul planerat ihop en fantastisk Valundersökning 2015 i samband med extravalet. Den blir nu inte av (även om designen kanske bör sparas i byrålådan under innevarande mandatperiod). Det betyder att vi kan dra igång analyserna av det osedvanligt rika datamaterial som samlats in under supervalåret 2014. 
Analyserna kan börja!
De sista data från Europaparlamentsvalundersökningen 2014 och Valundersökningen 2014 har nu kommit in. Vi i mitt i den viktiga efterbearbetningen och den nödvändiga dokumentationen av dataskatterna. Analysen av vad som egentligen hände med väljaropinionen mellan valen 2010 och 2014 och under det händelserika supervalåret kan påbörjas. Svaren från de tusentals väljare som tålmodigt besvarat våra enkäter, genomfört våra besöks- och telefonintervjuer eller deltagit i våra webpaneler under de senaste tolv månaderna ligger till grund för analyserna. 
Vi hämtar också data från SVTs stora vallokalundersökningar, från stora länderjämförande undersökningar (www.cses.org) och från den alleuropeiska Europaparlamentsvalundersökningen (European Election Study). Självklart används också den årliga SOM-undersökningen för 2014 i analyser av opinionsbildning och väljarbeteende. Särskilda webbpanelstudier med politiker och kandidater har också genomförts i Valforskningsprogrammets regi, liksom den tionde Riksdagsundersökningen av ledamöterna av Sveriges riksdag. Alla dessa studier är inte färdiga för analys men kommer ingå som underlag för tolkningar och analyser av vad det egentligen var som hände 2014.
Bra forskning tar tid
Målsättningen som forskningsledare är att se till att Valforskningsprogrammet producerar så mycket internationellt konkurrenskraftig forskning som är möjligt med tillgängliga resurser (tid, forskningsmedel, forskare). Jag är övertygad om att vi såsmåningom kommer att kunna bygga upp en bred och nyansrik analys av politisk förändring i Sverige i såväl närtid (2010-2014) som på mycket lång sikt (1956-). Men det blir förstås bara bitar i taget. Helhetsbilden låter vänta på sig. Bra forskning tar tid.
Tabellrapporter, bokkapitel, artiklar, uppsatser, rapporter, broschyrer, presentationer kommer att publiceras i en strid ström ända fram till nästa ordinarie riksdagsval 2018 (och internationell publicering kan ta ytterligare tid). (Det är en myt att valforskare har som mest att göra under valåren och sedan kan ta ledigt…!). 
Håll koll!
Om du inte vill missa ett enda spännande resultat kan du följa oss på sociala medier. Valforskningsprogrammet finns på twitter @Valforskning och på Facebook. Och vi har givetvis en hemsida på Göteborgs universitet. Under fliken ”Valforskningsprogrammet” på den här bloggen kan du läsa mer om forskningsprogrammet och vilka forskare som är associerade. 
Ibland blir forskningsaktiviteterna lite extra publika. Event under våren som brukar rendera en del uppmärksamhet är det årliga SOM-seminariet i Göteborg den 21 april. Då presenteras de första resultaten från 2014 års SOM-undersökning. Den 26 maj genomförs ett seminarium i Stockholm där Valforskningsprogrammets rapport om personvalets utveckling kommer att presenteras. Den 23 juni genomförs det årliga boksläppet från SOM-institutet, som den här gången givetvis kommer att innehålla en hel del matnyttiga analyser av väljarbeteende från supervalåret 2014. SOM-institutet kommer som vanligt ha ett seminarium under Almedalsveckan med fokus på några av de 40-50-talet bokkapitel från huvudrapporten. Sen rullar det på. Andra hålltider är förstås att Valforskningsprogrammet släpper en kortare rapport om väljarbeteende i september 2015 och en längre rapport i Statistiska centralbyråns serie ”Allmänna valen” ungefär vid jultid. 
Till de inte lika publika aktiviterna hör undervisning, interna seminarier, dataanalyser, tabellmakeri, konferensåkande, kollegial granskning, presentationer av forskning och producerandet av forskningsartiklar. Sånt som statsvetare i likhet med alla andra forskare och universitetslärare håller på med när de inte deltar i samhällsdebatten, alltså.

Publikationer från supervalåret 2014
Hittills har följande publicerats/accepterats för publicering som bygger på data från våra olika undersökningar i samband med supervalåret. 
Berg, Linda & Rutger Lindahl (2014). Flernivåidentifikation och EU-attityder över tid. I Berg, Linda & Rutger Lindahl, Red. (2014). Förhoppningar och farhågor: Sveriges första 20 år som medlem i EU. Göteborgs universitet, CERGU.
Berg, Linda & Henrik Oscarsson (2014). ”The Swedish General Election 2014.” Electoral Studies.
Boije, Edvin (2014). Valrörelsepanelen. En första resultatrapport. Valforskningsprogrammets arbetsrapportserie. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
Oleskog Tryggvason, Per (2014). Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014. Valforskningsprogrammets arbetsrapportserie. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 2014:13.
Oscarsson, Henrik (2014). Tjugo år av svenska europaparlamentsval. I Berg, Linda & Rutger Lindahl, Red. (2014). Förhoppningar och farhågor: Sveriges första 20 år som medlem i EU. Göteborgs universitet, CERGU.
Oscarsson, Henrik (2015a). Valanalys för europaparlamentsvalet 2014. Nationalencyklopedins årsbok 2014. Stockholm, Nationalencyklopedin AB.
Oscarsson, Henrik (2015b). Valanalys för riksdagsvalet 2014. Nationalencyklopedins årsbok 2014. Stockholm, Nationalencyklopedin AB.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s