Snart stänger SOM-undersökningarna 2014!

Varje höst genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet stora enkätundersökningar med ett slumpmässigt utvalda personer ur befolkningen. Undersökningarna drar igång i slutet av september. Fältarbetet pågår i närmare 150 dagar. Under de kommande veckorna sänder vi ut de sista påminnelserna ut till de respondenter som ännu inte hunnit svara. Du som ingår i studien eller känner någon som blivit utvald att delta men ännu inte kunnat svara har fortfarande ett par veckor på dig att returnera vårt formulär på papper eller via webben. Läs mer här om de vanligaste frågorna vi får från våra uppgiftslämnare.

I höstens undersökningsomgång har inströmningen av svar hittills varit något bättre än hösten 2013 i våra nationella undersökningar. Det känns roligt att fler vill vara med och att intresset för att delta i medborgarundersökningar växer. Den 21 april startar avrapporteringen från undersökningarna i samband med det årliga SOM-seminariet. Vi kommer att få många svar på spännande frågor om hur medievanor, opinioner och samhällsförtroende utvecklas i Sverige och varför 2014 års val slutade som det gjorde.

En vanlig oro från våra respondenter är att man kommer få en mängd ytterligare undersökningar om man väljer att svara. Men så fungerar det inte. Ett urval görs för varje undersökningsomgång. Vid undersökningsperiodens slut avidentifieras enkätsvaren och alla kontaktuppgifter till respondenterna förstörs. Några ytterligare utskick kan alltså inte göras till de respondenter som valts ut att delta i studien.

Varför delta i just SOM-undersökningarna?
SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1986. Höstens undersökning är den 28:e i ordningen. Mer än 80 000 svenskar har deltagit i de nationella riksrepresentativa studierna under snart tre decennier. Tidsserierna är världsunika. Resultaten från undersökningarna kommer till stor användning för studenter, forskare och allmänhet. Eftersom de dokumenteras och görs tillgängliga för utbildning forskning representerar studierna ett värde som växer över tid. De mest värdefulla undersökningarna är de som vi kan använda för jämförelser tillbaka till 1980-talet och 1990-talet. Att delta i en SOM-undersökning är en viktig och vettig investering i samhällets förståelse av sig självt. Systematiskt återkommande undersökningar ger en god grund för funderingar, analyser och beslut.

Det är alltid frivilligt att delta i vetenskapliga studier. Samtidigt är det viktigt att många svarar. Ju fler som svarar desto mer tillförlitliga blir resultaten. Många studenter och forskargrupper vid högskolor och universitet i Sverige är beroende av svaren.

Vill du veta mer?
Eftersom SOM-institutet är en del av den svenska forskningsinfrastrukturen är all information som rör undersökningarna offentligt tillgängliga. Information om vår forskningssamverkan, undersökningsmetodik, formulär, bortfall, och arbetsrapporter, böcker och presentationer läggs ut publikt.

Läs mer om hur arbetet vid SOM-institutet är organiserat och om hur SOM-undersökningarna kan komma till nytta för dig på vår hemsida http://www.som.gu.se eller här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s