Professorns önskelista

Riksrevisionen ger universiteten kritik för att de inte hinner spendera sina anslag för forskning och utbildning. Göteborgs universitet tillhör de som har miljarder sparade i ladorna. Inga problem, det saknas knappast idéer om hur man snabbt kan göra stor nytta för svensk forskning och utbildning. Här följer några punkter som snabbt kan förbättra University of Gothenburg (UoG) när det gäller … Fortsätt läsa Professorns önskelista

Krigsförklaring mot fria forskningen

Knappt har forskningsminister Krantz blivit varm i kläderna förrän Alliansregeringen mycket överraskande förklarat krig mot den fria forskningen. Vår kritik mot förslaget mot den nya organisationsstrukturen inom Vetenskapsrådet framgår i en debattartikel i DN från den 25 augusti.Utanför forskarvärlden är det ofta svårt att bedriva opinion för att skydda den fria forskningen. Särskilt när det … Fortsätt läsa Krigsförklaring mot fria forskningen

Lund +1 : Göteborg -1

Under (alltför) lång tid har man inom Göteborgs universitet stött och blött frågan om huruvida GU skall inrätta ett Göteborg Institute for Advanced Studies. Idén har väckt stor entusiasm bland GUs forskare. GIAS var tänkt att attrahera de bästa toppkrafterna inom internationell forskning i form av kortare eller längre besök i den göteborgska forskningsmiljön. Unga … Fortsätt läsa Lund +1 : Göteborg -1