Förstagångsväljarnas valdeltagande

Förstagångsväljarnas deltagande i riksdagsvalen har alltid varit lägre än bland väljarna i stort. Vid några få tillfällen, 1968 och 1985, har valdeltagandet varit nästan lika stort bland förstagångsväljare som i valmanskåren som helhet. Men oftast har det varit större skillnader. Bottennappet historiskt var 2002 då endast sju av tio förstagångsväljare använde sin möjlighet att rösta.Det … Fortsätt läsa Förstagångsväljarnas valdeltagande

PP lokomotiv för högt valdeltagande

Statistiska centralbyrån släppte idag sin sedvanliga analys av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper i samband med Europaparlamentsvalet 2009. Valet var ett mobiliseringsval där valdeltagandet totalt sett ökade med 7,6 procentenheter. Alla riksdagspartier (utom Vänsterpartiet) lyckades få fler väljare att rösta på dem 2009 än vad som var fallet 2004.Vad som inte varit känt förrän idag är … Fortsätt läsa PP lokomotiv för högt valdeltagande

Om PPs framgångar bland unga män

Analyserna av 2009 års Europaparlamentsval kan snart påbörjas på allvar. Jag har hittills fått rådata från SVTs vallokalundersökning och svenska data från European Election Study (EES). Vi har också tillgång till E-panelen, en fyrstegs kampanjpanelundersökning som samlades in med hjälp av webenkäter i samband med EUP-valet i juni. Och längre fram i höst kan vi … Fortsätt läsa Om PPs framgångar bland unga män