Vänsterpartiets väljare

Vänsterpartiet är först ut i 2009 års Almedalsvecka. Under Almedalsveckan kommer jag presentera relevant bakgrundsmaterial om de sju riksdagspartierna. Analysen av vänsterpartiets väljare är hämtad från en större kartläggning av sammansättningen av partiernas väljarkår i samband med 2006 års riksdagsval. Alla figurer och tabeller får inte plats här på bloggen. Men hela originalanalysen och alla … Fortsätt läsa Vänsterpartiets väljare

Vänsterpartiet: Bra och dålig politik

I Valundersökningen 2006 tillfrågades väljarna om vilka partier de tyckte hade en bra respektive dålig politik på inte mindre än 18 olika politikområden. Frågeformuleringen var "Är det något eller några partier som enligt Din mening har en [bra politik/dålig politik] när det gäller...[OMRÅDE]?". Frågan var alltså helt öppen. Intervjupersonen antecknade alla partier som respondenten nämner … Fortsätt läsa Vänsterpartiet: Bra och dålig politik

Vänsterpartiet: Poll of polls

Vänsterpartiet erhöll 5,85 procent av rösterna i riksdagsvalet 2006. De första två åren låg partiet under sitt valresultat i mätningarna men ändå på ett betryggande avstånd från fyraprocentspärren. Under vintern 08/09 har partiet klättrat långsamt uppåt i opinionsmätningarna. Från november 2008 har partiet legat strax över sitt valresultat från 2006 års val. Som mest hade … Fortsätt läsa Vänsterpartiet: Poll of polls