Vänsterpartiet: Bra och dålig politik

I Valundersökningen 2006 tillfrågades väljarna om vilka partier de tyckte hade en bra respektive dålig politik på inte mindre än 18 olika politikområden. Frågeformuleringen var ”Är det något eller några partier som enligt Din mening har en [bra politik/dålig politik] när det gäller…[OMRÅDE]?”. Frågan var alltså helt öppen. Intervjupersonen antecknade alla partier som respondenten nämner spontant. Frågebatteriet är uppdelat i två delar som ställs i olika skeden av besöksintervjun.

De svenska väljarnas utvärderingar av partiernas politik i samband med 2006 års riksdagsval har tidigare inte redovisats systematiskt parti för parti, politikområde för politikområde. Under den här veckan kan ni alltså se fram emot att ta del av resultat från originalanalyser. Först ut är Vänsterpartiet.

Lite metodologiska kommentarer så här i första inlägget: I tabellen nedan redovisas ett balansmått för varje politikområde. Balansmåttet varierar från -100 (samtliga respondenter nämner spontant att partiet har en dålig politik på området) till +100 (samtliga respondenter nämner spontant att partiet har en bra politik på området. Politikområdena har rangordnats från det mest positiva till det mest negativa. Först redovisas rangordningen för samtliga svenska väljare. Därefter redovisas rangordningen för Vänsterpartiets väljare.

Rangordningen visar tydligt vad som av väljarna uppfattas vara Vänsterpartiets starka och svaga sidor. De politikområden som har en positiv övervikt (V nämns oftare på frågan om bra politik än på frågan om dålig politik) är jämställdhet (+15), social trygghet (+8), miljö (+2) och äldreomsorg (+1). Längre ned på listan återfinns de politikområden där V uppfattas ha en dålig politik: företagande(-24), ekonomi (-16), skatter (-16) och EU (-15).

Bland Vänsterpartiets egna väljare är partiets politik givetvis mer omtyckt oavsett politikområde. Utvärderingarna är av förståeliga skäl betydligt mer positiva än i väljarkåren i stort. Men det finns ändå stor variation. V-väljarna berömmer oftast sitt parti att ha en bra politik när det gäller framförallt jämställdhet (+64) och social trygghet (+56). Övervikten av positiva omnämnanden av det egna partiet är klart lägre för frågor om glesbygd (+2), företagande (+3) och lag- och ordning (+13).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s