Direktströmmar till M fällde S 2010

Vi har blivit vana vid att väljarrörligheten slår nya rekord i samband med varje val. Men inte den här gången. Mellan 2006 och 2010 års val bytte 32,6 procent av väljarna parti, klart lägre rörlighet alltså än mellan 2002 och 2006 års val (37,1 procent).

I den nyutkomna rapporten Åttapartivalet 2010 genomför jag och Sören Holmberg en analys av väljarrörligheten mellan 2006 och 2010 års val. Data är bästa tänkbara: Vi använder valundersökningarnas unika mellanvalspaneler. Samma personer har intervjuats vid två tillfällen, först i samband med 2006 års val, sedan i samband med 2010 års val. I sedvanlig ordning redovisar vi skattningar för partiernas nettoförluster uttryckt i tusentals väljare för att få en känsla för hur stora väljarströmmarna egentligen är. Nettoförlusterna är ett slags balansräkning för väljarströmmarna till och från respektive parti; väljarförlusterna har dragits från väljarvinsterna (0 betyder att förlusterna var lika stora som vinsterna). Plussiffror visar nettovinster och minussiffror nettoförluster.

Nedanstående tabell läses radvis för ett parti i taget. Exempel: Vänsterpartiet nettovann t ex 14 000 väljare från S, förlorade 3 000 väljare till MP, vann 6 000 väljare från C, förlorade 8 000 väljare från FP, varken vann eller förlorade från KD (0), vann 6 000 väljare från M, förlorade 3 000 väljare till SD, vann 6 000 väljare från övriga partier, varken vann eller förlorade till gruppen blankröstare (0), vann 17 000 från gruppen icke-röstare 2006 och, slutligen vann 10 000 helt nya förstagångsväljare. Lägg märke till att skattningarna av strömmarnas storlek är just skattningar: ju större väljarströmmar desto större är felmarginalerna.

Grafiskt kan man illustrera väljarströmmarna för ett parti på det här sättet. Socialdemokraternas direktförluster till Moderaterna var faktiskt den största väljarströmmen mellan 2006 och 2010 och en av huvudorsakerna till varför Alliansen blev större än de rödgröna samarbetspartierna. S tappade även till Centerpartiet (-17 000) och till Folkpartiet (-6 000). Socialdemokraterna förlorade väljare till Vänsterpartiet (-14 000) och Miljöpartiet (-63 000) mellan 2006 och 2010. Resultatet blev det sämsta valresultatet för Socialdemokraterna i demokratisk tid.

Vilka väljargrupper som lämnade Socialdemokraterna mellan 2006 och 2010 års val och varför de gjorde det har vi genomfört detaljerade analyser av i vår rapport. Lusläsning är påkallad!

Källa: Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg. (2011). Åttapartivalet 2010. Stockholm: SCB.

5 kommentarer på “Direktströmmar till M fällde S 2010

  1. Alltid intressant att läsa din blogg! När jag tittar lite närmare på tabellen så har jag dock några frågor/kommentarer:1) Det verkar vara ett fel mellan Övriga Partier / Centerpartiet. Det står +3 både vertikalt och horisontalt. Någon av dem ska vara negativ.2) Liknande fel mellan Moderaterna och Blank, det står +11 vertikalt och -14 horisontalt. 3)Jag fick uppfattningen att jag borde kunna summera alla kolumner för en viss rad och sedan få \”Antal röster 2010\”. Det visar sig dock inte stämma alls, särskilt inte på Centerpartiet, där nettoflödena inkl tillkommande väljare summeras till +26, men där antalet röster 2010 blir betydligt mindre än 2006.Tänker jag fel?

    Gilla

  2. @Hej Daniel, du tänker helt rätt på alla tre punkterna! Vi har tyvärr missat i korrekturläsningen här (+gjort en fåning excelmiss); en uppdaterad tabell kommer att publiceras inom kort. TACK! (Detta är precis varför det är bra att ha en forskarblogg! (Tiotusen ögon ser mer än fyra).

    Gilla

  3. Tänk också på, som sagt, att tabellen är helt oviktad. För en del partier, såsom t ex Socialdemokraterna, stämmer marginalerna. Men för Centerpartiet och Sverigedemokraterna avviker marginalerna en hel del från det faktiska valresultatet (i antal röster) 2010. Medelavvikelsen är dock inte större än 0,8 procentenheter, vilket är lika bra som opinionsinstitutens sistaprognoser före valet. Rätt ok, tycker jag. Man kan genomföra viktningar men det är lite trixigt och ändrar inte huvudslutsatserna.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s