Svensk biståndsvilja stabil trots dystrare syn på ekonomin

Biståndsviljan i Sverige är fortsatt stabil trots att svenskarnas syn på ekonomin blivit dystrare mellan valåret 2010 och hösten 2011. I SOM-undersökningarna får respondenterna ta ställning till förslaget ”minska biståndet till utvecklingsländerna”. De som svarar att förslaget är ”mycket dåligt” eller ”ganska dåligt” räknas till biståndsvännerna i opinionen.
Åsikter om utvecklingsbistånd hänger samman med människors bedömningar av landets ekonomi: i dystrare tider, som under 1990-talskrisen och mer temporärt under den globala finanskrisens mest akuta skede 2009, blir biståndsviljan svagare. Omvänt, en ljusare syn på ekonomin leder till ökad biståndsvilja. Vi människor tycks blir piggare på att hjälpa andra när våra egna behov blivit bättre tillgodosedda.
I SOM-undersökningen 2011 var andelen biståndsvänner 45 procent (se figuren nedan). Opinionen är alltså oförändrad jämfört med valåret 2010 trots att vi svenskar åter blivit klart dystrare när vi tänker på de ekonomiska utsikterna. Biståndsviljan är dock något lägre än under periodcen 2004-2007 och klart lägre än 1987/1988. SCB och Valundersökningarna följer också biståndsopinionen i Sverige och de tidsserierna bekräftar varandra (se här här och här).
Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1987-2011.
En närmare undersökning av utvecklingen av biståndsviljan i olika grupper bekräftar i huvudsak de samband som är kända sedan tidigare analyser av svensk biståndsvilja. Kvinnor har en starkare biståndsvilja än män. Och det finns ett starkare stöd för bistånd bland yngre än äldre personer.

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1987-2011.
Personer med hög utbildning har en starkare biståndsvilja än personer med låg utbildning, och detta samband står sig även under kontroll för ålder. Skillnaderna är stora. År 2011 var andelen som inte ville minska biståndet 62 procent bland högutbildade och bara 31 procent bland lågutbildade.

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1987-2011.

Liksom i de flesta sakfrågor som rör redistribution tenderar biståndsviljan att vara starkare bland personer som identifierar sig som vänster och klart svagare bland personer som står till höger. Sambandet mellan ideologisk vänster-högerorientering och inställning till bistånd är stabilt över tid.

Källa: De nationella SOM-undersökningarna 1987-2011.


Den 28 juni kl 09:30 släpper SOM-institutet årets huvudrapport ”I framtidens skugga” som innehåller hela 42 kapitel om (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Se hela innehållsförteckningen och läs bokens inledningskapitel på SOM-institutets hemsida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s