Hundraåringen som valde väg

Robertsfors, Krokom, Berg, Sunne och Borgholm. Centerpartiets fem starkaste fästen i det senaste riksdagsvalet 2010. Hundraåringen står inför stora utmaningar att utveckla sin ideologiska profil. Ambitionerna att vinna fler storstadsväljare och flirten med nyliberalismen står i bjärt kontrast med partiets historia och är dessutom märklig i ljuset av hur partiet uppfattas av väljarna och hur sammansättningen av partiets väljare ser ut.

Centerpartiet är ett fantastiskt intressant studieobjekt som illustrerar partiers dilemma att hantera en förändringar av samhällsstrukturer. Partiet är skapat för att hantera de slitningar som industrisamhället skapade för jordbrukssamhället. Nu handlar det om de slitningar som ett globaliserat informations- och nätverkssamhäll skapar för ett senmodernt industrisamhälle.

Centern har fortfarande en stark association med glesbygdsfrågor bland väljarna. Starkare än vad man ibland misstänker att ledande företrädare är medvetna om. Associationsstyrkan befinner sig i samma härad som miljöfrågorna med Miljöpartiet och social trygghet med Vänsterpartiet. Den typen av associationer har etablerats under decennier av politisk kamp och har ett omistligt värde för ett litet parti. Att bygga nya lika starka associationer på kort tid och i konkurrens med sju andra partier är kanske rentav omöjligt.

Andel väljare som spontant nämner att partierna har en bra politik minus andelen väljare som nämner att partierna har en dålig politik 2010 (balansmått)

Källa: Valundersökningen 2010.

Glesbygdsfrågor ligger just nu inte särskilt högt på den politiska dagordningen. Men frågorna har en enorm sprängkraft. Centrum-periferiskiljelinjen i Sverige har stor potential att politiseras i mycket större utsträckning än idag av partier som bara behöver bli lite större. Stora värden omfördelas mellan stad och land. Kulturellt, politiskt och ekonomiskt finns stora olikheter. Människors levnadsvillkor och grundläggande materiella förutsättningar skiljer sig väldigt mycket mellan stad och landsbygd. Landsbygdens intressen är inte storstädernas. Tillgänglighet på offentlig service, samhällsinvesteringar i infrastruktur, situationen på arbetsmarknaden, centrums klåfingrighet att reglera livsstilar och fritidsaktiviteter i periferin. Kulturkonflikter. Värdekonflikter. Alla kriterier för att kunna bli en viktig politisk skiljelinje är uppfyllda. Men för att en social skiljelinje skall kunna bli politiskt viktig måste den som bekant politiseras av politiska aktörer som partier och intresseorganisationer. Det förblir därför en gåta varför stad-landskiljelinjen inte gör sig påmind mer i svensk politik. Huvuddelen av väljarkåren är inte högutbildade tjänstemän i storstäderna. De som bor på ren landsbygd eller i mindre städer och tätorter är alltjämt i numerärt överläge gentemot stadsborna. Varför blir det inga dalauppror i informationssamhället?

En analys av sammansättningen av Centerpartiets väljare visar med all önskvärd tydlighet att partiet fortfarande har en mycket stark landsbygds- och jord­bru­karprägel. I jämförelse med valmanskåren påträffar vi en dramatiskt större andel väljare med landsbygdsbakgrund (43 procent; +19 pe) och jordbrukare (9 procent; +5 pe) bland C-väljarna. Överrepresentationen för dessa kategorier är ännu större när vi ser till centerpartiets kärnväljare, det vill säga de som betraktar sig själva som anhängare av partiet: 65 procent med landsbygdsbakgrund och hela 20 procent jordbrukare. Sett till sammansättningen av partiets väl­­jare råder knappast någon tvekan om att Centerparti­ets sociala bas fort­­farande finns på landsbygden och bland jordbru­kare. (Läs hela analysen i den kommande boken ”Nya svenska väljare”.

Även när det gäller utbildningsinriktning är den agrara partiprofilen inte att ta miste på: Hela 11 procent av C-väljarna uppger att deras utbildning bäst passar in i kategorin ”jordbruk/skogsbruk/miljövård” överrepresentationen i förhållande till valmanskåren är +8 pe). Bland Centerpartiets kärnväljare är motsvarande andel ännu högre, hela 24 procent!
 

Den tydliga landsbygds- och jordbruksprofilen till trots är denna oundvikligen på väg att slipas ned, ungefär på samma sätt som Socialdemokraternas sociala bas av arbetare långsamt urholkas. År 1956 bodde hela 98 procent (!) av bondeförbundets väljare på landsbygden en­ligt Val­undersökningarna. Under de senaste trettio åren har andelen lands­bygds­bor i centerleden fluktuerat mellan 33 och 50 procent. I samband med valet 2010 bodde var tredje C-väljare (33 procent) på ren lands­bygd. Motsvarande urbanisering av den svenska väljarkåren som hel­het är från 48 till 18 procent boende på ren landsbygd mel­lan 1956 och 2010 (Läs mer här).

Ett centerparti i ett partisystem där mellan 25 och 33 procent av väljarna ideologiskt orienterar sig ”i mitten” borde ha ett utomordentligt utgångsläge att vinna väljare. En förutsättning för Alliansbygget var en tydlig markering från Maud Olofsson att C hörde hemma bland de borgerliga partierna. Men normaltillståndet i ett flerpartisystem som det svenska är annars att mittenpartier säkrar positioner som leder till att de alltsomoftast förblir en del av mitten-vänster eller mitten-högerregeringar. En grundad spekulation byggd på forskningslitteraturen om partiers ideologiutveckling är att det krävs stora kriser för att partier skall kunna nyorientera. För Centerpartiets del skulle denna kris antagligen vara lika med en förlust av regeringsmakten och kanske även riksdagssorti.

Kartan nedan visar Centerpartiets röststöd i riksdagsvalet 2010 i landets 290 kommuner. Storstadsregionerna är utbrutna. Ju grönare desto större andel röstande på C i riksdagsvalet.

Källa: Valmyndigheten och SCB.

En kommentar på “Hundraåringen som valde väg

  1. Som vanligt väldigt intressant och tänkvärt… Tack Henrik…Jag förstår inte vad glesbygdsväljare vinner på avregleringar tex… Massor av nya apotek i större städer medan glesbygden försummas… Detsamma gäller infrastruktur (el, telefoni, post, vägar, järnvägar)… Telefoni och post måste fungera rimligt… Det är inte rimligt att ha 50 km till sin brevlåda vilket posten nu vill införa… Nyliberalismen har nått vägs ände… Det finns givetvis gränser… Vi kan inte bygga 12-filig motorväg mellan Karesuando och Kiruna men vi måste (enligt mig) ta litet större satsningar i glesbygd än vad antalet människor där berättigar till…Nordkoreas huvudstad Pyongiang har en 12 filig motorväg till sin hamnstad… Personer som åkt sträckan berättar att man möter någon bil i timmen!Det är ytterligare ett skäl till att Sd ökar… Idag har Sd tre tunga profilfrågor:Lag och rätt, ordning och reda…FörsvarspolitikInvandringspolitik…Centern har goda möjligheter att bli Sveriges största parti efter riksdagsvalet 2014… Dvs största partiet utanför riksdagen…Lööf gjorde stor succe i helgen på kommundagarna… Det övergår min fattningsförmåga att man valde henne till partiledare… Jag är antagligen otroligt korkad eftersom Annie har en lön på drygt 150 000 i månaden vilket är mångdubbelt mer än min…Kompetens är ju en funktion av din lön till 100%… Usch vad korkad jag måste vara…;-(JM

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s