Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013

Idag släpper vi tabellrapporten om Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013. Under rubrikerna nedan kan du läsa om några av de mest intressanta resultaten.

Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Trygvason.

Vart tog pensionärerna vägen Göran? 
Genomgången av Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013 är för anhängare av partiet ingen munter läsning. I 2001 års SOM-undersökning erhöll Kristdemokrateran under ledning av Alf Svensson 11 procent av de svarandes sympatier. Siffran 2013 var fyra procent, alltså nästan en tredjedel av det forna sympatistödet. En av de mest anmärkningsvärda noteringarna i Kristdemokraternas nedgång är förlusten av den stora och i så högt grad röstande gruppen pensionärer. 2001 sympatiserande 18 procent (!) av pensionärerna med Kristdemokraterna. Redan 2004 hade den siffran fallit till 6 procent. Gruppen pensionärer är alltjämt en av Kristdemokraterna klart mest lojala. I SOM-undersökningen 2013 erhöll man här 6 procent av de svarandes sympatier, jämfört med 4 procent bland samtliga svarande. Men partiet är idag långt ifrån att vara det pensionärsparti man en gång var, i alla fall sett till sympatisörerans sammansättning.  

År 2001 sympatiserade 18 procent av de över 65 år med Kristdemokraterna. De äldre är fortfarande KDs klart starkaste grupp, men 2013 får man endast 6 procent här! Kvinnor över 65 år är KD:s starkaste väljargrupp. Så har det varit för det mesta sedan 2001. 2013 sympatiserade 7 procent av alla kvinnor över 65 med KD. När det gäller regionala skillnader är det väl känt att Kristdemokraterna är starka i bibelbältet men svaga i Stockholm. Hos kyrkfolket är KD fortfarande populärt. Det klart starkaste väljarsegmentet är den grupp som går i kyrkan mer frekvent än en gång i månaden. Men även här har KD tappat sedan glansdagarna i början av 2000-talet. Då, 2001 var det 36 procent av kyrkobesökarna som stödde KD. Nu endast 21 procent.

Starka i bibelbältet men svaga i huvudstaden
Kristdemokraterna har traditionellt gjort bra ifrån sig i Smålands bibelbälte, med de främsta framgångarna i Jönköpings län. Även om opinionsstödet sedan storhetstiden i början av 2000-talet också dalat här så Småland (med öar) hela tiden varit partiets starkaste fäste. Det ser dock mörkare ut för partiet om vi ser till de potentiella Stockholmsväljarna. Väljarstödet bland stockholmarna har kontinuerligt sjunkit, från 8 procent 2001 till bottennoteringen 2 procent 2013.

Hägglund, mindre populär än Svensson. Mer populär än partiet. 
En av ljusglimtarna i en annan ganska dyster läsning är att Kristdemokraterna har en partiledare som är mer populär än partiet (jfr resultaten på sid 60 och 64 i rapporten). I dagens allt mer medialiserade politiska rapportering är det viktigt att ha en avsändare av det politiska budskapet som är omtyckt och betrodd. Göran Hägglunds förtroendesiffror sett till samtliga svarande kan inte mäta sig med Alf Svenssons forna popularitet. Hägglunds popularitetssiffror har sedan 2007 legat kring -3 (medelvärde på en skala som går från -50 till +50), vilket kan jämföras med omkring -7 för det kristdemokratiska partiet. Ser vi till Hägglunds popularitet bland de egna sympatisörerna är det en än mer glädjande läsning. Hägglunds popularitet bland kristdemokratiska sympatisörer var 2013 +33 på tidigare nämnda skala. Detta är i paritet med Alf Svenssons siffror i början av 2000-talet.    

KD är mindre populärt idag än under Alf Svenssons tid som partiledare. Men Hägglund har sedan tillträdet haft otroligt stabila popularitetssiffror. Hägglunds popularitetsmått hos rödgröna sympatisörerna varierar mycket litet omkring -12/-13. Och hösten 2013 var Hägglunds popularitetspoäng lika höga som Alf Svenssons i sistamätningen bland de egna sympatisörerna. Hägglund är också populärare än partiet (-3 mot -7 bland samtliga svarande 2013). Från 2005 så har Miljöpartiet blivit allt mer omtyckt bland Kristdemokraternas sympatisörer, exempelvis klart mer populära än Socialdemokraterna. År 2012 var Miljöpartiet nästan lika populärt som Folkpartiet bland KD-sympatisörerna (se sid 65 i rapporten).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s