Byter äldre väljare parti?

Inför varje val brukar det vara vissa grupper av väljare som tilldrar sig särskild uppmärksamhet. Det märker vi på frågor om väljarbeteende som strömmar in till Valforskningsprogrammet. Ibland handlar det om förstagångsväljare, ibland om barnföräldrar, ibland om LO-medlemmar. Vi har förstås tonvis med data om mängder av grupper som går att plocka fram ur våra databaser som går tillbaka ända till 1956.

Just nu är det de äldre väljarna som tycks vara i fokus för funderingar om partiernas kampanjstrategier inför valet. I våra rapporter och böcker är ålder en av de vanligaste variablerna varefter vi rapporterar alla möjliga typer av väljarbeteenden. Så det finns osedvanligt gott om uppgifter om de väljare som har levt länge (och röstat många gånger). Idag hade vi anledning att kika närmare på andelen partibytare bland väljare som är äldre än 65 år. Resultaten presenteras i figuren nedan och visar väljarrörligheten i gruppen i relation till huvudtrenden i väljarkåren som helhet nästan sju decennier tillbaka i tiden.

Figur: Andelen partibytare i svenska riksdagsval 1956-2014 bland samtliga väljare och bland väljare äldre än 65 år (procent).

Som ni förstås räknar ut själva är väljarrörligheten inte riktigt lika hög bland 65+ som den är bland väljarna som helhet. Men väljarrörligheten är ändå försvarlig. Tre av tio väljare över 65 år bytte parti mellan 2010 och 2014 års val. Huvudorsaken  till  den  lägre rörligheten  bland  äldre är att  det  finns  en  större åsiktsstabilitet  och  fler  vaneröstare  och  partianhängare  i  den gruppen jämfört med yngre grupper. Huvudmönstret — att äldre rör sig mellan partierna i mindre utsträckning än yngre — är som synes högst bestående över tid. Så har varit fallet vid varje tillfälle vi kunnat undersöka saken utom i den allra första Valundersökningen från 1956.

Så svaret på frågan är ja, visst byter äldre väljare parti. De är nästan lika rörliga som andra väljare. Den som vill läsa mer om väljarrörlighet kan exempelvis ta del av rapporten ”Flytande väljare” här: https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/ME0106_2014A01F_BR_ME09BR1601.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s