Centerpartiets ideologiska resa

Häromdagen släppte Chapel Hill Expert Survey sitt nya dataset för 2019 med expertbedömningar av totalt 277 partiers ideologiska positioner längs ett stort antal åsiktsdimensioner (Bakker et al, 2020). Med hjälp av datamaterialet kunde vi undersöka hur experternas bedömningar av svenska partiers positioner förändrats sedan CHES påbörjade sina systematiska mätningar 1999. Vårt fokus låg på de två mest centrala dimensionerna om man vill förstå och förklara vad som hänt i svensk politik: den så hemtama vänster-högerdimensionen och den nya framväxande kulturella värderingsdimensionen, som ibland går under namnet GAL-TAN-dimensionen (Green Alternative Libertarian vs Traditionalist Authoritarian Nationalist).

Vi grafade parti för parti och använde partiernas egna färger för att visualisera förändring över tid: ju starkare färg desto närmare nutid (se nedan). Resultaten visar att svenska partier bedöms ha intagit ytterst stabila och högst välbekanta positioner i den tvådimensionella rymden alltsedan Millennieskiftet. Med ett undantag: Centerpartiet. Den ideologiska resan för Centerpartiet är dramatisk i såväl vänster-högerled som längs GAL-TAN-skalan. Dramatiken blir särskilt tydlig eftersom utvecklingen står i bjärt kontrast till övriga partiers ideologiska stabilitet.

Centerpartiet har rört sig högerut framför allt under allianstiden för att sedan placeras något längre till vänster igen i den senaste CHES-studien. Partiet har samtidigt rört sig från en relativt utpräglad TAN-position (omkring 7 på den tiogradiga skalan) allt längre söderut och befinner sig idag i en tydlig GAL-position (omkring 2).

Experterna ser en tydlig ideologisk förskjutning av Centerpartiets position i partirymden. Förenklat kan man sammanfatta det hela med att Centerpartiet först gått högerut under Maud Olofssons ledarskap och därefter blivit mer grönt, libertärt och migrationspolitiskt tolerant under Annie Lööfs ledarskap. Åtminstone i experternas ögon.

Hur väljarna upplevt partiernas ideologiska positionsförflyttningar i den politiska rymden är förstås också spännande. Til syvende og sidst är det väljarnas bedömningar som blir avgörande för partiernas väl och ve på väljarmarknaden. Inom kort presenterar Valforskningsprogrammet en rapport om hur väljarna uppfattat saken. Men det får bli ett senare blogginlägg.


Chapel Hill Expert Survey 2019

Ryan Bakker, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, and Milada Anna Vachudova. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” Version 2019.1. Available on chesdata.eu. Chapel Hill, NC: University of North Carolina, Chapel Hill.

Stort tack till Richard Svensson på Valforskningsprogrammet som tankade ned och gjorde tjusiga figurer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s