Partiernas profiler 2010 enligt väljarna

I valundersökningarnas eftervalsintervjuer ställer vi den helt öppna frågan "...Kan du säga vilka saker som [parti] lade särskild vikt vid inför årets val?". Väljarna får alltså möjlighet att fritt associera partierna med vad de vill. När vi kategoriserat de öppna svaren kan man betrakta resultaten som ett slags "facit" på partiernas valkampanjer: Vad ledde alla … Fortsätt läsa Partiernas profiler 2010 enligt väljarna

Miljön högt på agendan bra för MP? 1

Finns det ett samband mellan miljöfrågornas placering på samhällsagendan och Miljöpartiets ställning i väljaropinionen? Ökar stödet för MP när många väljare låter miljöfrågorna inta en framskjuten plats i deras tankar?SOM-institutet har sedan 1986 tillfrågat svenska väljare vilka samhällsproblem de uppfattar som viktigast. Frågan är helt öppen. Respondenterna i postenkäterna har själva fått möjlighet att skriva … Fortsätt läsa Miljön högt på agendan bra för MP? 1

Miljöpartiets väljare

Näst sista partiet ut under Almedagsveckan är Miljöpartiet. Här kommer en redogörelse för hur sammansättningen av MPs väljare såg ut i samband med 2006 års riksdagsval. Resultaten är hämtade från boken Regeringsskifte och byggre på den hittills största kartläggningen av partiernas väljare som genomförts inom Valforskningsprogrammet i Göteborg.Kön- och åldersprofilen för miljöpartiets väljare avviker kraftigt … Fortsätt läsa Miljöpartiets väljare