Sd-väljarna kartlagda

I min och Sören Holmbergs nya bok ”Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006” genomför vi den hittills mest omfattande kartläggningen av partiernas väljare. Vi har slagit samman resultat från fem riksrepresentativa undersökningar för att erhålla högre träffsäkerhet när det gäller sammansättningen av framför allt små partiers väljare. Många är förstås nyfikna på vilka väljargrupper som valde att rösta på sverigedemokraterna i 2006 års val.

Kartläggningen visar bland mycket annat att sd-väljarna skiljer sig dramatiskt från övriga partiers väljare när det gäller politiskt förtroende, intresse, kunskap och utbildning. Det politiska förtroendet är mycket lågt. Endast 11 procent av sd-väljarna uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för politiker (jämfört med 46 procent bland samtliga väljare). Andelen politiskt intresserade är lägre (45 procent) än snittet i valmanskåren (55 procent). Graden av anhängarskap är också lägre än för alla andra partiväljare: endast tio procent av sverigedemokraternas väljare uppger att de betraktar sig som anhängare av partiet (snittet är 31 procent). Den genomsnittliga politiska kunskapsnivån bland sd-väljarna mätt med ett kunskapsindex med 16 kunskapsfrågor är nästan en standardavvikelseenhet lägre än befolkningssnittet (5,7 poäng jämfört med 7,3 poäng). Och endast nio procent av sverigedemokraternas väljare har examen från en högskoleutbildning (befolkningssnittet i vår jämförelse är 22 procent).

Mer i punktform:

 • Sextiotre procent av sd-väljarna klassificerar sig som arbetare vilket avviker kraftigt från valmanskåren (+25 pe).
 • Andelen LO-anslutna är bland sd-väljarna lika hög (41 procent; +17 pe) som bland socialdemokraternas väljare.
 • Andelen sd-väljare som befinner sig i arbetsmarknadsutbildningar, AMS-jobb eller är arbetslösa totalt sett högre än i valmanskåren som helhet (9 procent; +4 pe).
 • Överrepresenterade utbildningsinriktningar är hotell/restaurang/service (7 procent, +5 pe), teknik/industri/transport (27 procent; +5 pe). Inriktningarna naturvetenskap/matematik/data och pedagogik är klart ovanligare bland sverigedemokraternas väljare än i valmanskåren (-5 respektive -6 pe).
 • Sverigedemokraternas väljare har en klar landsbygdsprofil. Tre av sju sd-väljare uppger att de vuxit upp på landsbygden (+6 pe).
 • En majoritet av sd-väljarna (55 procent) uppger att de aldrig går i kyrkan.

Vår kartläggning av sd-väljarnas sakfrågeåsikter och ideologiska värderingar skriver jag vidare om på den här bloggen en annan gång.

/Henrik Oscarsson

28 kommentarer på “Sd-väljarna kartlagda

 1. Intressant. Men inget man inte visste. Vad jag undrar är hur åldern är på SD:arna? Man tänker ju dels på unga hetssporrar, och dels på gobbakepsar som tänker att nu får det vara nog. Men hur är det i genomsnitt/mediant jämfört med de andra partierna?Synd att er bok inte finns på Pirate Bay, för då hade jag läst den 🙂

  Gilla

 2. Menar du alltså att människor utan högre utbildning inte förstår sig på politik? Tänk på att det är de lågutbildade, lågavlönade människorna som bor i problemdrabbade områden, som verkligen vet vad som pågår. Högutbildade medel- och höginkomsttagare lever mer skyddat. Om man aldrig får inblick i \”den andra\” verkligheten är det lätt att fördöma de som protesterar mot situationen. \”Try walking in my shoes\”.

  Gilla

 3. Det finns en maktelit som saknar erfarenhet av livet ute i samhället. Sedan tillkommer det fundamentala för alla , att en enda religion, lära, inte ska ha rätt att verka och sprida sig fritt i en demokrati. Som någon sa, rasim gäller ras och det finns många raser som är muslimer och många raser som är kristna! Och det är islam och att vara muslim som fördärvar vår kamp till demokrati.En återgång till en uråldrig lära. Hur mycket ni i media och politiker än hävdar att alla som inte böjer sig för islam är anhängare av SD, så ÄR VERKLIGHETEN den att det är den stora massan människor som INTE vill ha Islams värdeingar på gator och torg, i skolor på arbetsplatser. Som ryser när unga flickor och kvinnor skyler sig från topp till tå. Detta är vad människor känner och anser, utan Sd! Regeringar måste tag i detta. Barn ska inte behöva bli tvingade till en hårdför, odemokratisk lära redan vid födseln Och kommer aldrig ur den, med mindre än att föräldrar tar avstånd. Detta är inte människovärdigt!

  Gilla

 4. Siffor i all ära, men den mest fundamentala skillnadem mellan SDs väljarkår och och väljarkåren för de andra partierna är tendensen att byta ut argumentation mot rena maktknep, som att utan utrymme för invändning påstå att deras synsätt är sanningen, att anklaga alla motståndare för att tillhöra extremvänstern, att anklaga motståndaren för att använda fula knep, inte lyssna, att missbruka styrkeord, etc. Faktum är att den här kommentaren nog kommer att uppfattas som ett försök till förtryck eller inskränkning av yttranderiheten av dem. En attack i proportion till detta är att vänta rätt omgående. Få se nu, tio… nio… åtta…

  Gilla

 5. Vilken otäck djävla undersökning? Är du SÄPO agent, eller? Ta och granska kommunisterna också när du ändå håller på!

  Gilla

 6. Du kan granska alla partier. Varför bara SD? Om nu akademikerstudier är kravet då är det många av våra livstidspolitiker som stå och faller t ex. Mona Sahlin, Maud Olofsson, Bosse Ringholm, Göran Hägglund osv. Listan kan göras lång, men dom står på den \”goda sidan\”. För dom finns inga krav på kunskap.

  Gilla

 7. Suck. Om ni öppnar boken \”Regeringsskifte\” så kan ni själva se att analysen av sammansättningen av SD-väljarna ingår i ett kapitel där exakt samma undersökning genomförs även för SAMTLIGA riksdagspartier. Dessa data har legat till grund för många andra inlägg här på bloggen.Mina anspråkslösa bloggregler om att inte posta anonyma inlägg, använda ett vårdat språk (se regler i högerspalten) och så vidare verkar inte fungera. Jag får tyvärr överväga att införa en granskning före publicering. Trist.

  Gilla

 8. Svar Henrik O: Jag läser normalt inte sådant skit, jag läser kvantfysik istället. Jag tycker ändå att det blir lite ubermenschen i själva resonemanget. Varför utbildningskrav på SD:are men inte t ex. Lasse \”kommunist\” Ohly?

  Gilla

 9. Så har det politiska och mediala etablissemanget skördat nya triumfer i hyckleri. Det räckte med att Jimmy Åkesson skrev en illa underbyggt debattartikel om islam. Genast aktiverades ryggmärgsreflexerna hos det politiska, massmediala och kulturella etablissemanget. Rasism och främlingsfientlighet stämplarna stod som spön i backen. Man drog sig inte ens för att göra jämförelser med judar och 30-talets Hitler Tyskland dock utan att göra distinktionen att Judar är ett folkslag och att kritisera judar som folkslag är rasim och olagligt. Islam och muslimer är varken ett enhetligt folk eller ras utan bara en trosriktning. Jimmy Åkesson kritiserade företelser inom en religon. Ändå skulle rasist stämplarna fram. Det märkliga är att de bara kommer fram när man kritiserar religonen Islam och aldrig annars när andra trosinriktingar kritiseras. Det största hyckleriet är nog ändock att etablissemanget aktivt väljer att inte vara en del av det mångkulturella Sverige som man utåt vill försvara och omhuldar. Genom att bosätta sig i mer eller mindre etniska enklaver på Södermalm, Stockholms innerstad och i villaförorterna i Nacka eller Bromma så har man distanserat från problemen i förorterna. Det är inte chefredaktörer som får sina bilar uppbrända och det är inte redaktionledningens döttrar som får stå ut med att kallas svennehoror eller i värsta fall blir våldtäcktsoffer. Det är inte heller regeringsledarmöternas söner som blir rånade i tunnelbanan. Vi som faktiskt bor i de mångkulturella förorterna vet vilka grupper som ligger bakom brottstatisiken trots etablissemangets idoga försök att frisera och dölja den. Som en konsekvens av detta så kommer även många invandrare att rösta på SD. I de mångkulturella förorterna vill inte eliten bo men vi skall ha mer mångkultur. Så därför öser vi på med ett par tusen \”flyktingar\” till som vi inte kan assimilera eller ge arbete till med eskalerande sociala problem som följd. Så alla i det politiska, massmediala,kulturella och intellektulla etablissemanget, när ni väljer att ta aktiv del av det mångkulturella Sverige som ni skapat och värnar om, genom att flytta ut eller komma hit och hjälpa till med att lösa de sociala problem som finns genom tex att nattvandra, eller hjälpa till med läxläsning så blir ni trovärdiga. Det spelar ingen roll vad ni skriver på ledar och debatt sidorna eller vad ni säger i Tv-sofforna. Vi vet att det bara är skrivbordsprodukter uppkommna långt från verkligheten i en skyddad enklav

  Gilla

 10. SD-väljarna må vara lågutbildade, men de är inte dumma. De vet att det i allt väsentligt är de små människorna som på en rad områden får stå för kostnaderna för massinvandringen av traumatiserade analfabeter med värderingar och vanor från 600-talet. För övrigt är jag relativt säker på att valundersökningar efter september 2010 kommer att påvisa en markant \”akademisering\” av SDs väljarunderlag. Ingen normalt funtad person kan ju med bevarad moral och anständighet fortsätta att rösta på något av de nuvarande riksdagspartierna.

  Gilla

 11. Jag svär på heder och samvete att jag aldrig har röstat på Sd och kommer inte att göra det, Men jag delar deras kamp mot den lära som diskriminerar kvinnor och homosexuell! So är oförskämda och kräver just sina religösa attribut ska tillåtas i en demokrati!

  Gilla

 12. Tycker SD-folk verkar vara känsliga och saknar självdistans. Så fort minsta antydan görs att argumentera emot dem (eller bara göra klart att man har en avvikande uppfattning) så höjs rösterna.Tycker också att den självgoda etiketten man ger sig själva såsom varande \”verklighetens folk\” och \”de som vet hur det är\” är mer eller mindre ett utslag av hybris.Säger inte emot att SD sätter fingret på en ömt punkt – men tycker att de flesta SD-sympatisörer verkar ha svårt för människor som avviker från deras ideal/härkomst/religion/ras, och då är det i mina ögon frågan om rasism.Tror inte för en dag att stoppad invandring skulle lösa alla våra problem och göra Sverige till en Edens lustgård; så blåögd är jag inte!

  Gilla

 13. Det är naturligtvis intressant att veta var partierna hämtar sina anhängare och speciellt intressant när det gäller s.k. missnöjespartier och enfrågepartier. Stödet för dessa pekar ju på att det finns olösta problem i samhället.Undrsöknigsresultatet vad gäller SD är inte dirket förvånande, men slutsatserna är inte enkla att dra.Vad som är förvånande, är reaktionen från vissa kommentatorer. Du har ju bara presenterat resultat och inte själv dragit några slutsatser.Ändå får du kritik som om du gjort det.Det finns som väl är inte bara \”ett enda parti att rösta på\” 🙂

  Gilla

 14. Riktigt bra statistik! vilket även är nu mera med i mitt skolprojekt-arbete. Jag kan gissa att det även är du som har lite delar i boken SD in på bara skinnet ? Man ser även väldigt tydligt att Sd är en uppkomst av ett väldigt stort misslyckande från arbetarrörelsen. När de befintliga partierna alla glider in mot mitten på den klassiska höger- och vänsterskalan, alltså blir socialliberaler, så skapar man plats åt sådana här missnöjespartier. När hela välfördsstaten sumpas och det inte längre finns några rättigheter som en vanlig arbetare längre så är det inte så konstigt att SD vunnit så mycket mark. vi har satt oss själva i denna båt.Fixa SD-problemet? Bygg upp en välfrärdsstat igen utan några falska förhoppningar från sossar, moderater eller något annat ljugande populistiskt parti!

  Gilla

 15. Lol, kanske dags att göra om statistiken, ser lite gammal ut. Boken Folkhemspopulism har nyligen kommit fram till att SD väljare är som folk är mest. Phew, vilken tur att man i varje fall räknas som mänsklig…Får jag ge dig lite info om mig som SD väljare (i varje fall i detta val, jag är lättrörlig):Man med familj, civilingenjör, chef, storstadsbo, europeisk invandrare (på 70-talet), humanist, frivilligarbetande för socialt utsatta, agnostiker med protestantiska rötter, har bott i och nära Bergsjön i Gbg.Det är fantastiskt att se hur det yrvaket analyseras hit och dit om vem, hur, varför… och ständigt riktar in sig på SD som parti. Snacka om att skjuta på budbäraren. Det är väl ganska uppenbart nu att det är stark kritik mot de senaste decenniernas invandringspolitik som förenar oss. Finns ju absolut ingen annanstans att vända sig när frågan känns brännande viktig.Lösning om etablissemanget nu absolut vill bli av med SD? Jobba snabbt och med tydlig inriktning på att sträcka upp invandringspolitiken så att den leder till en kraftig minskning av anstormningen. Ge oss en känsla i ord och handling att Sverige nu får ta ett djupt andetag och få tid att tänka efter hur vi egentligen vill ha framtiden tillsammans.Det blir utan tvekan en rolig valkamp. Den bästa på decennier.

  Gilla

 16. Halloj, tänka sig, jag är högutbildad men har växt upp i en invandrardominerad förort till Stockholm och jag röstar på SD. Inte för att SD har den bästa politiken överlag (långt ifrån) men för att de är villiga att debattera den svenska invandringen och detta är något som saknas i den svenska politiken. Jag tycker att fler krav ska ställas på de \”nyanlända\” och att färre invandrare skall accepteras i Sverige då vårt land inte kan hantera den mängd som har anlänt de senaste åren. Många med mig känner likadant men då SD's profilering är minst sagt bristfällig så får de duga då något i mitt tycke måste göras, inte innan det är \”för sent\” men för att några måste säga tack, men nej tack.

  Gilla

 17. Det skulle vara intressant med ytterligare en analys av SDs väljare. Enligt Uvell i Folkhemspopulismen är SDväljaren idag som människor är mest. Jag vet inte om det stämmer, men de SD-väljare jag träffar i Skåne utmärker sig inte speciellt genom att vara lågt utbildade, även om \”arbetarklass\” kanske dominerar. Men detta är en subjektiv iakttagelse från en Sd-väljare med akademisk bakgrund. 😉

  Gilla

 18. Intressant undersökning även om det förstås inte är någon enorm överraskning. Alltid intressant med siffror och statistik. Jag får också en känsla av att den “typiske” sverigedemokraten är något mer lättkränkt än \”genomsnittet\” och kanske lite mer fanatisk, tänker t.ex. på vissa debattforum som snabbt översållas av relativt få men väldigt högljudda personer. Har också funderat på om flera av dem är personer som redan från början är något \”utstötta\”. Har träffat relativt få sverigedemokrater i mitt liv men de jag har stött på har redan från början, dvs. även innan de definierade sig som sverigedemokrater, varit lite \”utanför\” på något sätt. Vet inte hur jag ska förklara det men det har alltid varit frågan om personer som kanske inte riktigt har \”passat in\”, som ansetts lite udda och annorlunda redan från början. Skulle vara väldigt intressant att veta om det kan finnas andra gemensamma faktorer, något i bakgrunden som förenar.

  Gilla

 19. Finns många, inte alltid trevliga, implikationer på diskussionen politik och IQ (här snackar vi förstås utbildning)..Har bara läst ett fåtal kommentarer här, bl a en som oroat undrar om inte de utbildade lever i en skyddad verkstad. Anser nog, som Johanna V, att åtskillnaden i utbildningsnivå hos väljarna är politiskt ointressant (om än något SD som parti knappast ignorerar)..Misstänker att socialdemokraternas väljare för ett sekel sedan, innan demokratins införande, var jämfört befolkningssnittet lågutbildade. Ska denna bloggpost tas som argument mot SD — vilket jag dock inte hävdar att Oskarsson gör — skulle för 100 år sedan detta kunna användas för att ge aristokrater mera makt, de som var mest radikalt höger. Antar att Oskarsson förstår denna dimension och inte önskar att det hade skett då. Gott så..En annan implikation av att styras av denna statistik är att extrema delar av politiska rörelser ofta domineras av intelligenta och intellektuella. Kommunister kan ha mer bakom pannbenet än vanlige sossen. Delvis torde förmåga att sätta sig in i djupa ideologier vara en bidragande orsak. Här är väl ovan nämnda reflektion i en kommentar, om möjlighet av att \”leva i skyddad verkstad\” (dominerad av grandiosa teorier) relevant….Men viktigaste reflektion för mig är att när detta används av \”anti-rasister\” mot SD är det ett budskap som har med person men inte politisk innehåll att göra. Därmed fjärmar man sig från en sakpolitiska diskussionen då man \”diagnostiserar\” SD-väljaren som outbildad (fåne) som inte kan ha rätt. Att flytta fokus från sakfrågor och problematisera de med åsikten är väl vanligt i diktaturer (både till höger och till vänster) men tar bort det som bör vara fokus i demokratin..Kejsarens nya kläder handlar om grupptänk och där säger en liten pojke det självklara.

  Gilla

 20. Apropå hur detta sprids av i media och politik aktiva kan väl göra en \”Kent Persson-test\”. Moderaternas partisekreterare får redovisa S-väljares sämre kunskaper på olika områden. Kommer det att återges som intressant och viktigt? ;).Är nu lätt att SD:are som inte känner sig så säkra (vilket kan vara följd av att inte ha så god utbildning) tar intryck av sådan här metainformation som inte berör politiska sakfrågor..Då universitet ofta arbetar för globalisering torde positiva attityder till exempelvis EU följa deras kunskap om EU. Åsikten och ideologiska målet att världen enas och gränser raseras kanske därför vanligare bland högutbildade, men det är ändå en utopi som ingen forskning klart talar för. Finns sådant som talar för att nationer fungerar bättre.

  Gilla

 21. Den segregation som finns är väl det som är ett problem. Inte själva invandringen.En avkommersialisering av integrationen och låt migrationsverket ta hand om ALLT som har med det att göra, för att undvika interna särintressen.(Det verkar vara att bara klicka i Anonym för att vara det.)

  Gilla

 22. Frågan är vilket parti han står närmast själv som har gjort denna undersökningen. Med största sannorlikt långt från SD

  Gilla

 23. Så intelligensen är låg hos de som röstar på SD menar du som är professor i statsvetenskap. Är intelligensen högre hos de som röstar på Kommunisterna där de är för en diktatur så våra individer slipper tänka själva?

  Gilla

 24. Kan nog stämma att SD väljare är lågutbildade. Men sen får det inte förglömmas att allt som oftast är det de lågutbildade som oftast varit längst i arbetslivet på diverse arbetsplatser och har regel en annan uppfattning om på vilka sätt det görs skillnader på folk där. På en speciell arbetsplats med många invandrare från Somalia var det förhandlat med facket att dessa människor skulle få gå från arbetspasset för att be medans arbetsledarna och andra chefer snäste spydigt åt \”svenska\” arbetare som behövde gå från arbetet för att gå på toaletten för att utföra sina männskliga behov.

  Gilla

 25. Beskrivningen av SD-väljare tycker jag passar in lika bra på s-väljare. Jag har varit aktiv sosse i 30 år men för något år sedan bytt sida till SD. Politiken är annorlunda men människorna är i stort sett likadana.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s