SD, PP och Sveriges unga män

Två partier (SD och PP) är för närvarande kraftigt överrepresenterade i gruppen yngre män. Även om analysunderlaget ännu så länge är i underkant talar uppgifterna om sammansättningen av de båda partiernas sympatisörer ändå ett tydligt språk: Av Piratpartiets sympatisörer är 85 procent män, bland Sverigedemokraternas sympatisörer är samma andel 65 procent. Snittåldern bland partiernas sympatisörer ligger klart under valmanskårens, till och med rejält så i fallet PP.

Båda grupperna av sympatisörer har ett relativt lågt intresse för politik och ställer sig mycket kritiska till de etablerade partierna och deras partiföreträdare. Politikerförtroendet är lågt. Båda grupperna reagerar starkt mot en samhällsutveckling som de menar är på väg åt helt fel håll. Etablissemanget sover, hävdar man, och begriper inte att stora värden står på spel. Både PP och SD rekryterar sina unga män längs hela den traditionella vänster-högerdimensionen.

Men ungefär där upphör alla likheter. På snart sagt varje ytterligare jämförelsepunkt skiljer SD- och PP-sympatisörer sig så mycket från varandra att det kanske finns skäl att diskutera dem i ett vidare perspektiv. Kanske är det just här, bland de unga männen, som informations- och nätverkssamhällets nya skiljelinjer just nu visar sig som tydligast?

Sverigedemokraternas sympatisörer har totalt sett mer av en arbetarprägel än PP-sympatisörerna. Andelen LO-anslutna är exempelvis klart högre bland SD-sympatisörer (45 procent) än bland PP-sympatisörer (12 procent) som i stor utsträckning tycks ha avstått fackanslutning. Piratpartisternas sympatisörer har en något mer urban prägel än SDs sympatisörer.

Utbildningsnivån hos PP och SD är lägre än snittet i ungdomsgenerationen. Andelen privatanställda tenderar att vara högre än snittet och ungefär lika i båda grupperna. Men när det gäller utbildningsinriktning finns spännande skillnader: PP-sympatisörerna drar åt naturvetenskap/data/teknik medan SD-sympatisörerna tenderar att vara överrepresenterade på utbildningar inom industri/transport/hotell/restaurang/service. Piratpartiets sympatisörer återfinns i branscher som vilar tungt på informationsteknologi. Sverigedemokraternas sympatisörer hittar du i industrin, tjänste- och servicesektorn.

Piratpartiet går till EUP-val med ett partiprogram som har liberal klangbotten. Slagorden är öppenhet, insyn, mångfald, kulturell allemansrätt och fri kunskap för alla. Sverigedemokraterna går till val på en arbetarklasskonservativ främlingsfientlighet. Man vill avsluta samarbeten med andra länder (utträde ur EU), stänga ute (Turkiet), låsa in (stärka det svenska gränsskyddet) och begränsa (invandringen till Sverige). Partierna är starka i samma demografiska grupp (yngre män) men budskapen som lockar ynglingarna är på många sätt varandras motsatser. Och det är av allt att döma inte samma unga individer som lockas av PP och SD.

Där PP går på offensiven i rebellisk civil olydnad och värnar möjligheterna i ett framtida globaliserat informations- och nätverkssamhälle blickar SD istället sentimentalt bakåt till ett etniskt homogent folkhems-Sverige som kanske möjligen fanns en gång men inte längre. Bland PP-sympatisörer frodas självförtroende och självtillit, en teknokratisk besservisser-”kan själv”-mentalitet där amatörismen ständigt firar nya triumfer i kaxigt uppror mot etablissemang och titulatur. Bland SD-sympatisörer växer istället misstron, uppgivenheten och den politiska apatin. Krigföringen mot de politiskt korrekta eliterna i samhällets centrum (Stockholm) intar en central plats i Sverigedemokraternas anti-etablissemangsbudskap. I Piratpartiets samhällsanalys är fienden staten och (kapitalet!) informationssamhällets kunskapsmonopol.

Det är möjligt att se beröringspunkter mellan denna jämförelse och ett antal idéer om framväxande skiljelinjer i informations- och nätverkssamhället. Hör Piratpartiets sympatisörer hemma i Richard Floridas kreativa klass av individer som står för den tolerans, mångfald, innovation och idérikedom som genererar ekonomisk tillväxt i kunskapssamhället? Är Sverigedemokraternas sympatisörer exempel på det senmoderna samhällets förlorare som inte äger de kognitiva redskapen att hamna bland vinnarna på en framtida arbetsmarknad, det som Manuel Castells kallar för den kasserade arbetskraften? Och i vad mån kan Piratpartiets sympatisörer föras till Ulf Bjereld och Marie Demkers grupp fria logotyper; välutbildade, starkt individualiserade entreprenörer som är sitt eget varumärke på en arbetsmarknad där idéer och kreativitet är de viktigaste handelsvarorna?

Vi vet ännu för litet för att göra en fullödig analys. Är det bland sveriges unga män som det globaliserade informationssamhällets klasskiljelinjer kommer att synas tydligast under kommande år?

Kommentar: Jag och Mikael Persson undersöker sammansättningen av Piratpartiets sympatisörer med hjälp av ett antal sammanslagna SOM-undersökningar från perioden 2006-2008. Underlaget är litet men fungerar ändå som en första kartläggning av PP-sympatisörerna. Vi publicerar i mitten av juni i SOM-rapporten Svensk höst.

Källa: Analysen av Sverigedemokraternas väljare finns i Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008) Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006. Analyser av Piratpartiets sympatisörer pågår och kommer att publiceras i SOM-institutets kommande rapport Svensk höst.

38 kommentarer på “SD, PP och Sveriges unga män

 1. Som jag ser det har nog PP svårt att rekryt kvinnor om man ser ur det perspektivet att det krävs \”mjuka kvinnofrågor\” för att så skall ske. Eftersom programmet redan är fastlagt för PPs del och obefintligt utrymme finns för komplettering med \”mjuka\” sakfrågor så återstår nog att trumma ut huvudbudskapet än mer (i olika former). Vi har att ta ställning till kanske den viktigaste demokratifrågan i modern tid, dvs demokratin, integriteten och yttrandefriheten. Fast på internet (men i förlängningen inte enbart), samt dess framtida utveckling.En så pass viktig fråga torde inte vara vare sig könsbunden eller klassbunden, utan med rätt budskap och information borde alla kunna ta till sig den. Precis som de etablerade partierna börjar göra så sakteliga…

  Gilla

 2. Mycket bra blogg!Jag är skeptisk på om \”utbildningsnivån\” egentligen är relevant. Speciellt inom data-sektorn finns gott om välutbildade ungdomar utan formella betyg. Idag slår wikipedia, youtube, google talks och wolfram de flesta universitetslektioner jag deltagit i.

  Gilla

 3. Med tanke på den enorma tillströmning av medlemmar i piratpartiet de senaste 5 veckorna så är alla slutsater om priatpartiets medlemmar gjorda på mycket tveksam data. Man kan säga att era slutsatser handlar om hur det ser ut bland de som hittade partiet innan det fick sitt stora genombrott. Idag når partiet ut till en bredare grupp och således bör man rimligen kunna anta att partiet rört sig närmare genomsnittet för väljarkåren i övrigt, hur mycket återstår att se.

  Gilla

 4. Mycket välskrivet! Som statsvetenskapligt intresserad är det en fröjd att se sådana här välskrivna och genomarbetade inlägg. Som piratpartist är det dessutom skönt att få på pränt att vi faktiskt inte konkurrerar med samma väljare som SD.Min uppfattning som partimedlem är för övrigt att de två största grupperna av medlemmar i PP är dels självlärda tekniker, med låg formell utbildning men stora tekniska kunskaper (och inte sällan anställningar inom teknikbranschen), och dels universitetsstuderande inom både tekniska områden men även inom politik och ekonomi.

  Gilla

 5. Undrar om inte en ledtråd till den låga utbildningsnivån finns här:\”Snittåldern bland partiernas sympatisörer ligger klart under valmanskårens, till och med rejält så i fallet PP.\”

  Gilla

 6. @Anonym 12:24:Du missar väl inte det faktum att piratpartiet har fler kvinnliga medlemmar än hälften av riksdagspartierna. Att vi utöver detta har 40.000 manliga medlemmar borde väl inte utgöra någon skillnad vad gäller hur många kvinnor som får komma till tals?@Krister:Det är (för oss inom partiet) ett välkänt faktum att vi i de flesta undersökningar hamnar lågt vad gäller formell utbildning. Befinner man sig i det lägre åldersspannet så har man liksom inte hunnit samla ihop så många färdiga examina. Annars får jag bara ställa mig upp och applådera Henrik och Mikael för en synnerligen intressant analys. Jag ser verkligen fram emot en mer aktuell dito efter valet. StatsVet i Göteborg rulez, som vi gamlingar skulle uttrycka oss när vi försöker visa oss hippa. 🙂

  Gilla

 7. Jag har deltagit i herrarnas SOM undersökningar och de är ju väldigt vinklade mot riksdagspartierna. Fram till den senaste har man inte kunnat kryssa för PP utan varit tvungen att fylla i det själv i en tom ruta. Frågorna som ställts har bara varit \”traditionella\” frågor och inga som PP driver. Därför är nog SOM undersökningarna helt värdelösa när det gäller att analysera PP:s sympatisörer!

  Gilla

 8. Hej Henrik,SOM-undersökningarna är alltid lika intressanta. Kan du säga någonting om det skett någon förändring över tid från 2006 till 2008, eller rentutav till 2009?

  Gilla

 9. Slutsatsen om den relativt sett låga utbildningsnivån bland PP-sympatisörer är givetvis kontrollerad mot ålder.Emil: Vi har för få piratpartisympatisörer i SOM06-08 för att kunna uttala oss om förändringar över tid. Anders: Vet inte vilken SOM-undersökning du varit med i. De ser olika ut allihop. Jag har själv ställt frågor om svenska folkets inställning till övervakning och tvångsmedel vid flera tillfällen. Och vi kan ju inte ständigt ha kryssrutor för alla registrerade partier (flera hundra), eller hur? Är man piratpartisympatisör så skriver man väl det på den tomma raden så analyserar vi de svaren också 🙂

  Gilla

 10. Kul att läsa en mer vetenskaplig analys än min egen, ser fram emot Svensk Höst rapporten. Den kraftiga övervikten av manliga sympatisörer är intressant, men blir möjligtvis mindre ju längre partierna existerar. Vet du hur det ser ut i F!? De är bygger ju också på kritik av att eliten och etablissemanget är för sömningt. Dock ser de ju inte ut att plocka några parlamentariska platser.

  Gilla

 11. Högst intressant spekulation med yngre män som motsvarigheten till kanariefåglar i gruvan (som tuppade av om syrenivån blev för låg). Hypotesen är att vi extra tydligt kan läsa av en ny skiljelinje i politiken genom att titta på deras gruppering nu och där SD och PP utgör polerna. Tänkvärt! Skulle vara intressant att höra varför det skulle vara just yngre män som är kanariefåglarna dock och inte yngre kvinnor och varför det egentligen skulle krävas \”mjuka kvinnofrågor\” (som anonym föreslår) för att få tjejer att engagera sig i grundläggande frågor om samhällets framtid. Måste det verkligen så att tjejer mer skulle vara intresserade av omedelbart konkreta frågor? Eller vad är tanken bakom det?

  Gilla

 12. Nu kommer jag låta som en riktig mansgris men här är min teori om unga män:Unga män (I min närhet) lär sig programmering, teknik och ser på dokumentärer eller scifi.Unga kvinnor (I min närhet) lär sig hur man ser fin ut och shoppar, fikar samt ser på american idol.Självklart enormt generaliserat och subjektivt (men va fan, nån måste ju vara en motpol till rabiata F!)

  Gilla

 13. @Anonym den 30 maj 2009 08:46Det du beskriver är inte alls en motpol till F! eller liknande: Det du beskriver är en del av det strukturella förtrycket.En aktiv feminist skulle kunna göra exakt samma analys, men med tillägget att det beror på samhällets skeva normer och förväntningar. Man skulle då hävd att vi stoppar våra flickor från att bli programmerare redan när dom som femåringar får rosa leksaker istället för en cool mecchanolåda.Om du nu inte menade att det är -bra- som det är, då är du en mansgris.

  Gilla

 14. Anonym 12:41:För att vara doktorand, och svenskhetens bevarare (SD) så har du inte särskilt bra grepp om vårt modersmål. Du är förvisso en anomali, men låt inte det nedslå dig.

  Gilla

 15. Det finns två partier som jag kan tänka mig rösta på i dagsläget. Det ena är SD och det andra är PP. Att jag har tre examina spelar väl ingen roll. Framgångarna för SD och PP beror på de två stora misslyckanden som svenska politikerna ställt till med. den totalt misslyckas invandringspolitiken och den missriktade IPRED lagen. Anledningen til mina sympatisörer med SD beror mycket på samtal med andra människor. jag trodde länge att jag träffade en massa undantag som inte råkade stämma med den mediala versionen av det svenska samhället. Jag insåg att det var den mediala versionen som var en chimär och de många undantagen (männikskor från hela världen) var verkligheten. När det gäller PP är det intressant hur man tar en oerhört fri, ofarlig, demokratisk och global företeelse och gör den till något smutsigt, genant, hemskt och olagligt. Detta för att blitka företag som försöker kränga musik som många inte frivilligt hade velat lyssna på.

  Gilla

 16. Björn, det finns INGENTING som är svenskt med Sverigedemokraternas ideologi. SD lever i en egen verklighet och står mycket långt ifrån de värderingar som definierar det svenska. En rakryggad svensk är en världsmedborgare som står upp för mänskliga rättigheter, frihet, tolerans, mångkultur, kreativitet och innovation.

  Gilla

 17. Oscar: Om hjärnforskarna har rätt kommer kvinnorna att klara sig långt bättre än vi män i det framväxande informations- och nätverkssamhället på grund av a) högre social och emotionell intelligens, b) större kognitiv förmåga att hantera information (multitasking/många bollar i luften), c) större språklig/verbal förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och d) behåller sin intellektuella kapacitet mycket längre upp i åldrarna (manliga hjärnor \”tjänar ut\” före 30). Med andra ord kommer tjejerna sopa banan med oss om ett par decennier.Vår enda chans är att försöka upprätthålla det högst tillfälliga (?) försteg vi män tycks ha när det gäller tekniken. Vi får med andra ord försöka fortsätta bygga IT-system enligt manligt snitt som garanterar att kvinnorna kommer att behöva oss i framtiden 🙂 IT som härskarteknik, alltså…

  Gilla

 18. Henrik Oscarsson: Fortsätta ge flickebarn rosa leksaker och fortsätta designa ljusblå användargränssnitt alltså.Tror inte så mycket på det där dock, känner mig inte så uttjänt trotts över ett decennium över bäst före datum 🙂

  Gilla

 19. \”amatörism\” pyttsan.Piraterna hade PR-hjälp precis som andra. Det är bara det att de inte vill att det skall komma ut och störa deras gräsrotsimage

  Gilla

 20. Tror även att en så enkel sak som PP's namn kan ha betydelse för att den övervägande delen är män. Det är inte så feminint att vara \”pirat\”. Man kan ju tycka att sakfrågor är viktigare men många röstar på känsla. Man har ju hört att kvinnor inte var särsklit välkomna på piratskepp.;) Hoppas det blir fler kvinnor dock, PP's frågor är ju lika relevanta för dem.

  Gilla

 21. Vad sägs om statsvetaren Jan Teorells yttrande i ekot i förrgår?\”Den största andelen Piratpaarti-väljare säger att de skulle ha röstat på Sverigedemokraterna om det var ett riksdagsval idag och det säger ju också någonting om vad det är för typ av väljargrupper det är vi pratar om.\”Olycksfall i arbetet eller uttryck för starka känslor?Sven Bring

  Gilla

 22. Jag tror faktiskt att det var många som eventuellt skulle ha röstat på SD som istället valde att rösta på PP. (Och det var ju bra för PP kommer inte att spela någon som helst roll i EU-parlamentet men SD skulle ha sorterat sej till de brun-svarta). Bägge partierna är ju typiska Flashback-partier för unga egocentrerade män.

  Gilla

 23. Enligt SVT:s vallokalsundersökning var det 14 % av piratpartiväljarna som uttryckte SD-sympatier. Knappast \”den största andelen\”.

  Gilla

 24. Hej Sven!Nej, så här är det: Av de som uppgett att de skulle rösta SD i ett riksdagsval röstade 14 procent på PP. SVT har räknat procent åt fel håll.Rätt svar på din fråga: Av PPs EUP-väljare uppgav fem procent att de skulle rösta på SD i ett tänkt riksdagsval. /Henrik

  Gilla

 25. Tack Henrik för klarläggandet! Det blir ganska kul om man använder dina siffror och Jan Teorells språkbruk. Då kunde man t.ex. säga att \”Den största andelen av S-väljarna säger att de skulle ha röstat på Junilistan om det var ett riksdagsval idag\”.

  Gilla

 26. Stödet för PP är mycket jämnt över hela landet till skillnad från stödet för SD. Den demografiska skillnaden talar emot att SD-väljare röstar på PP.

  Gilla

 27. Jag tänker fan inte be om ursäkt för att jag inte vill ha in fler invandrare till Sverige. Jag kommer rösta på SD då det är det enda parti som VÅGAR säga vad andra inte vågar – SANNINGEN

  Gilla

 28. Mycket mycket bra blogg och bra… och viktigt inlägg om den stora … och viktiga skillnaden mellan PP och SD i värderingar, politisk värdegrund… trots likheterna i andra saker som att båda partierna appelerar mest till unga män… med politikerförakt… etc etc…. Sååå bra och viktigt! Att poängtera detta …

  Gilla

 29. Andelen LO-anslutna är exempelvis klart högre bland SD-sympatisörer (45 procent) än bland PP-sympatisörer (12 procent) som i stor utsträckning tycks ha avstått fackanslutning.Ren lögn eller oförmåga att läsa statistik?

  Gilla

 30. Milda matilda vilken politiskt korrekt analys!!Det är fullt möjligt att vara både högutbildad och Sd-anhängare.Om den nuvarande massinvandringen fortsätter kommer vi inom 20år att ha ett islamistiskt parti i Sverige. Då ångrar nog sossarna att de försökte byta ut sitt folk.Det är också intressant att de politiker/journalister/debattörer som i sin retorik hyllar mångkulturen ALTID bosätter sig på tryckt avstånd från den.Hyckleri!!

  Gilla

 31. Amatörism är det rätta ordet, om det verkar som om vi pirater haft PR-hjälp så beror det på två saker:* Vi analyserar vår omvärld och använder internets stora kunskapskälla för att hitta information om hur du kan få bäst genomslagskraft, och handlar därefter.* En del marknadsförare är pirater, och enligt \”sharing is caring\”-principen, så delar de med sig av sin kunskapVoilá…parlamentsplats! 🙂

  Gilla

 32. Spännande att kalla SDs sympatisörer \”apatiska\” :DSjälv tror jag inte att det i mannaminne finns ett parti som så till den milda grad lyckats engagera sina sympatisörer. Visst, SAP och facket kanske kan tävla i numerär men har en klart kollektivansluten känsla, SDs sympatisörer har en klar prägel av engagerade medborgare.

  Gilla

 33. 8 års eftergymnasial utbildning. Kommer rösta SD 2014 för första gången. Våra ghetton växer, nu ska regeringen ta hit ytterligare 30000 somalier. Det saknas jobb och bostäder.. vi får dra ned på vår egen vård samtidigt som illegala invandrare utan tillstånd att vara här får den betalt via våra skattepengar. Om man ens påtalar detta blir man anklagad för att vara rasist av mediaeliten tryggt bosatta i ett helsvenskt område på Södermalm, Bromma eller Lidingö.Jag skulle inte kunna sova om nätterna när mina barn och barnbarn om 10-20 år frågade mig varför jag bara lät Sverige förfalla! Därför blir det SD 2014!Men du har rätt i en sak. Jag är man.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s